Interview met ervaringsdeskundige

Scheuren in de muren, vloeren die scheef gaan en tuinpaden die steeds lager komen te liggen. Hieronder leest u het verhaal van een ervaringsdeskundige* met schade aan het huis vanwege bodemdaling, maar die ondertussen weer veilig in de woning woont.

De situatie

Het gaat hier om een oud huis wat gebouwd is op zogeheten stiepjes. Dit woning is in de jaren ‘70 verbouwd met een extra woonlaag, zonder extra versterking voor de fundering. In die tijd werden daar andere eisen aan gesteld. Ook het feit dat men eens in de zoveel tijd de tuin en oprit moest ophogen was een gegeven, want “dat hoort er gewoon bij als je hier woont”. De droge jaren 2017 en vooral 2018, een rioolbreuk en een compleet vernieuwde gasleiding langs het kanaal na een gaslek, zorgden voor het besef dat het probleem ernstiger was dan gedacht.

Zoektocht naar goede aannemer

“Je ziet het jarenlang gebeuren, maar je begrijpt gewoon niet wat er aan de hand is. In 2018 ging het ineens zo hard, dat we echt paniek kregen: hoe veilig was ons huis nog? Dus op zoek naar een aannemer. Dat bleek niet zo heel makkelijk vanwege de hele speciale situatie.” Eind 2019 was er een gesprek met Eurofunderingen. Zij konden de buitenfundering versterken via trillingsvrije schroefinjectiepalen die 7,5 meter diep gaan om verdere schade te stoppen.

Contact met overheden

Voordat de aannemer aan de slag kon, moest er een vergunning komen. De gemeente was hierin ook nog zoekende, want funderingsherstel was nog geen bestaand verzoek. Dit zorgde voor vertraging. Pas na de bijeenkomst van politieke partij LEF! Emmen begin 2020 kwam het probleem op de politieke agenda en gingen verschillende overheden samenwerken om een oplossing te vinden. “Deze samenwerking was op zich een goed plan, maar ik heb me niet bepaald gehoord gevoeld. Regels en procedures leken vaak belangrijker dan mijn veilige thuissituatie en de menselijke maat verdween naar de achtergrond. Wel was er een ambtenaar die vrij vroeg in het proces adviseerde om sonderingsonderzoek te doen om inzicht te krijgen in de bodemopbouw.”

Kosten

Funderingsherstel kost veel geld, wat je veelal zelf moet betalen (en niet de verzekering). “Het funderingsherstel heeft al met al iets van € 50.000,- gekost. Maar dit betaalt zich op zoveel vlakken terug. Het feit dat ik hier nu weer zonder zorgen kan wonen, is zoveel waard! En ook als ik het huis nu wil verkopen, kan ik vanwege het herstelverhaal weer een goede prijs vragen. Ik snap dat niet iedereen in de luxe positie is om zelf funderingsherstel te betalen, maar er is meer mogelijk dan je denkt, zoals het verhogen van je hypotheek. Zeker als de gemeente aangesloten is bij dat Fonds funderingsherstel, kan die (goedkope) lening een uitkomst bieden. Voor het onderzoek kan je nu in ieder geval in aanmerking komen voor een subsidie bij de gemeente.”

Huis is gered

Met de vergunning op zak kon Eurofundering in oktober 2020 de bestaande fundering verstevigen. Dat duurde drie weken. “De techniek van boren zonder trillingen was een uitkomst. Ik denk oprecht dat het huis er anders niet meer had gestaan. Maar het was wel een zeer spannende periode! Pas toen de aannemer zei dat het goed was, durfde ik dat ook te geloven. Het is nu drie jaar geleden en soms ontstaan er cosmetische scheurtjes in de stuclaag op de binnenmuren, maar verder niets. En dat is een hele verademing. Een veilige thuisomgeving hebben is het belangrijkste bezit wat je kunt hebben. Met een hersteld huis wonen wij hier weer heerlijk, want de plek is absoluut fantastisch.”

Tips?

“Ik hoop dat overheden ons meer kunnen ontzorgen op dit vlak. Daarmee bedoel ik dat ze het aanvragen van vergunningen, subsidies of leningen, makkelijker moet maken. De drempel is vaak al hoog genoeg om contact op te nemen. Nog beter: kom naar ons toe. Vraag van deur tot deur aan ons wat de gemeente, provincie of waterschap kan doen om de situatie te verbeteren. Maar bewoners die schade hebben adviseer ik: durf om hulp te vragen, zelfs als het financiële hulp is. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt.”

* Gegevens bekend bij de redactie

Chat met een medewerker