Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Informatie voor bewindvoerders

Deze informatie is bedoeld voor bewindvoerders die werken met inwoners van de gemeente Emmen. U vindt hier informatie over onder andere het aanvragen van bijzondere bijstand voor cliënten en compensatie van bijzondere kosten.

Beschrijving

De gemeente Emmen behandelt de aanvragen voor bijzondere bijstand van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. 

Aanvragen

Bent u bewindvoerder? Dan heeft u een wachtwoord ontvangen om voorzieningen via de beveiligde documenten aan te vragen. Heeft u geen wachtwoord? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.

U vraagt bijzondere bijstand voor de bewindvoeringskosten aan met behulp van het digitale aanvraagformulierexterne-link-icoon. U kunt met dit formulier meerdere kosten in een keer aanvragen. 

U heeft nodig: 

 • bewijs van inkomsten uit werk of uitkering*
 • overzicht van de bezittingen en schulden*
 • geldig identiteitsbewijs van uw klant*
 • de factuur van de kosten
 • de beschikking van de rechtbank waarin de onder bewindstelling is uitgesproken

 * Woont de klant samen met een partner? Dan zijn ook de gegevens van de partner nodig.

Let op: Vergeet niet om het aanvraagformulier te ondertekenen. De partner die niet onder bewind staat moet de aanvraag ook ondertekenen als er sprake is van een gezamenlijke huishouding.

Wijzigingen doorgeven

U bent verplicht om wijzigingen in de persoonlijke situatie of in de inkomenssituatie van de klant door te geven aan de hand van een wijzigings- of inkomstenformulier. Deze kunt u aanvragen bij de Consulent inkomen.  

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • uw klant heeft een laag inkomen en weinig vermogen.
 • uw klant kan de bewindvoeringskosten niet zelf betalen.
 • de kosten zijn noodzakelijk.
 • de kosten zijn verbonden aan Nederland.
 • er is een beschikking afgegeven door de rechtbank waarin de onder bewindstelling is uitgesproken.
 • uw klant is een inwoner van de gemeente Emmen, Borger-Odoorn of Coevorden.

De gemeente kijkt naar het inkomen om te bepalen of de klant voor de kosten van bewindvoering kan bijdragen. De bijstandsnormen zijn hierbij belangrijk. Heeft uw klant een ander inkomen dan een uitkering van de gemeente? Dan wordt al het inkomen boven de bijstandsnorm meegeteld.  

Noodzakelijkheid verhuiskosten

De gemeente beoordeelt of de klant door onvoorziene bijzondere omstandigheden gedwongen is om te verhuizen. De gemeente kijkt of de kosten echt noodzakelijk zijn. Het kan zijn dat de kosten niet worden vergoed ondanks de toestemming van de kantonrechter.

PGB-beheer

Deze kosten worden alleen toegekend als u kunt aantonen dat er geen alternatief in natura mogelijk was.

Hoe lang gaat het duren?

De termijn van de toekenning kan verschillen (1 jaar tot 3 jaar). Dit is afhankelijk van het soort inkomen van de klant.

Kosten

Incidentele kosten 

U heeft te maken met intakekosten/aanvangswerkzaamheden. Dit zijn incidentele kosten. De gemeente verleend bijstand voor incidentele kosten die zijn gemaakt tot drie maanden voor de datum van melding.

Periodieke kosten 

De maandelijkse bewindvoeringskosten worden niet met terugwerkende kracht vergoed. Periodieke bijzondere bijstand wordt in principe toegekend vanaf de eerste van de maand waarin is aangevraagd. Er is één uitzondering voor de eerste aanvraag nadat u door de rechtbank tot bewindvoerder bent benoemd. Dit is voor de eerste aanvraag nadat u door de rechtbank tot bewindvoerder bent benoemd. In die situatie hanteren wij een aanvraagperiode van 3 maanden na de benoeming.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op door te bellen naar 14 0591. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@emmen.nl. U kunt ook bellen met de consulent inkomen die bij u bekend is. 

Formulieren

Chat met een medewerker