Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Informatie voor bewindvoerders

Deze informatie is bedoeld voor bewindvoerders. Op deze pagina kunnen bewindvoerders bijzondere bijstand aanvragen voor hun clienten. Via een beveiligd aanvraagformulier kan compensatie van bijzondere kosten worden aangevraagd.

Beschrijving

De gemeente Emmen behandelt de aanvragen voor bijzondere bijstand van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Er is één uitzondering: voor klanten uit de gemeente Borger-Odoorn die geen bijstandsuitkering ontvangen, moet de aanvraag worden ingediend bij de gemeente Borger-Odoorn zelf. 

Aanvragen

U heeft als bewindvoerder een wachtwoord ontvangen om voorzieningen via dit beveiligde document aan te vragen. Heeft u dit wachtwoord niet, neem dan even contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.

U vraagt bijzondere bijstand voor de bewindvoeringskosten aan met behulp van onderstaand aanvraagformulier. U kunt met dit formulier meerdere kosten in een keer aanvragen. 

Om bijzondere bijstand aan te vragen, heeft u nodig:

 • bewijs van inkomsten uit werk of uitkering*
 • overzicht van de bezittingen en schulden*
 • geldig identiteitsbewijs van uw klant*
 • de factuur van de kosten
 • de beschikking van de rechtbank waarin de onder bewindstelling is uitgesproken

 * Wanneer de klant samenwoont met een partner, vragen wij deze gegevens ook van de partner.

Let op: Vergeet niet om het aanvraagformulier te ondertekenen. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke huishouding, moet de niet onder bewind gestelde partner de aanvraag ook ondertekenen. 

Wijzigingen doorgeven

U bent verplicht om wijzigingen in de persoonlijke situatie of in de inkomenssituatie van de klant door te geven aan de hand van een wijzigings- of inkomstenformulier. Deze kunt u aanvragen bij de Consulent inkomen. 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0591, stuur een e- mail naar gemeente@emmen.nl of bel met de bij u bekende consulent inkomen. 

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • uw klant heeft een laag inkomen en weinig vermogen.
 • uw klant kan de bewindvoeringskosten niet zelf betalen.
 • de kosten zijn noodzakelijk.
 • de kosten zijn verbonden aan Nederland.
 • er is een beschikking afgegeven door de rechtbank waarin de onder bewindstelling is uitgesproken.
 • uw klant is een inwoner van de gemeente Emmen, Borger-Odoorn of Coevorden.

Noodzakelijkheid verhuiskosten

De gemeente beoordeelt of de klant door onvoorziene bijzondere omstandigheden gedwongen is om te verhuizen. Er wordt dus gekeken of de kosten echt noodzakelijk zijn. Ondanks de toestemming van de kantonrechter, kan het zijn dat de kosten niet worden vergoed.

PGB-beheer

Deze kosten worden alleen toegekend als u kunt aantonen dat er geen alternatief in natura mogelijk was.

Draagkracht

Om te bepalen of de klant voor de kosten van bewindvoering kan bijdragen wordt er naar het inkomen gekeken. Hierbij is de voor de klant van toepassing zijnde bijstandsnorm bepalend. Heeft uw klant een ander inkomen dan een uitkering van de gemeente? Dan wordt al het inkomen boven de bijstandsnorm aangemerkt als draagkracht.  

 

Hoe lang duurt het?

De termijn van de toekenning kan verschillen (1 jaar – 3 jaar). Dit is afhankelijk van het soort inkomen van de klant.

Kosten

Incidentele kosten 

U heeft te maken met intakekosten/aanvangswerkzaamheden. Dit zijn incidentele kosten. Er kan bijstand worden verleend voor incidentele kosten die zijn gemaakt tot drie maanden voor de datum melding.

Periodieke kosten 

De maandelijkse bewindvoeringskosten kunnen niet met terugwerkende kracht vergoed worden. Periodieke bijzondere bijstand wordt in principe toegekend vanaf de eerste van de maand waarin is aangevraagd. Hierop is één uitzondering. Dit is voor de eerste aanvraag nadat u door de rechtbank tot bewindvoerder bent benoemd. In die situatie hanteren wij een aanvraagperiode van 3 maanden na de benoeming.

Formulieren

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadshuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl
 

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 -16.30 uur
Woensdag 08.30 -16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 -16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen