Iedereen telt mee

Iedereen is anders. Juist de verschillen tussen mensen maken onze samenleving kleurrijk en interessant. Daarom werken we in Emmen aan een inclusieve samenleving. Dat is een samenleving waarin iedereen mee kan doen en iedereen ertoe doet.  

In een inclusieve samenleving zorgen we er voor dat iedereen mee kan doen, gelijke kansen krijgt en zichzelf kan zijn. Het gaat er om dat inwoners zich vrij, veilig en prettig voelen. Op straat, in hun buurt of in openbare ruimten.  

Om dit voor elkaar te krijgen, zijn wij in Emmen Regenbooggemeente en hebben we een duidelijke aanpak om discriminatie te voorkomen of te verminderen. Ook willen we eenzaamheid bespreekbaar maken en reiken we jaarlijks de Lies van Urk Emancipatieprijs uit.  

Discriminatie komt vaker voor dan we denken: één op de vier mensen wordt wel eens of vaker gediscrimineerd. Discriminatie kan altijd en overal voorkomen en het kan iedereen overkomen, ook in Emmen. Op school als een leerling dyslectisch is en geen aangepaste toets mag maken. Of in de buurt als een bewoner bedreigd wordt omdat hij homo is. Misschien wordt u op het werk gepest omdat u moslim bent of krijgt u geen contractverlenging omdat u zwanger bent.  

In Emmen willen we dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelen. Daarom accepteren wij geen enkele vorm van discriminatie of geweld op grond van huidskleur, afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap of chronische ziekte.  

Wat doen we in Emmen

Wij willen discriminatie voorkomen en verminderen en u als inwoner helpen als u te maken heeft met discriminatie. Dat doen we door: 

 • Samen met inwoners en maatschappelijke partners te werken aan wijken en dorpen waarin jongeren veilig kunnen opgroeien en ruimte is voor verschillen 
 • Er is een onafhankelijk Discriminatiemeldpuntexterne-link-icoon waar inwoners terecht kunnen als ze te maken hebben met discriminatie
 • Het mogelijk maken van activiteiten van inwoners gericht op gelijkwaardigheid, sociale acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid ongeacht iemands geslacht of gender  
 • Het toegankelijk maken van voorzieningen voor inwoners met een beperking 

Wat kunt u doen?

Bent u slachtoffer van discriminatie of geweld, voelt u zich gediscrimineerd of heeft u iets gezien dat u discriminerend vindt? Meld het bij Discriminatie.nlexterne-link-icoon. De medewerkers van Discriminatie.nl luisteren naar uw verhaal en kijken samen met u wat ze kunnen doen. Misschien wilt u gewoon uw verhaal kwijt en advies krijgen. Maar het is ook mogelijk dat de medewerkers voor u bemiddelen, een klachtenprocedure starten of u ondersteunen bij het doen van aangifte bij de politie. Daarbij doen ze niets zonder uw toestemming. Melden kan ook anoniem en de hulp van Discriminatie.nl is gratis. 

Meld discriminatie bij het Discriminatie.nl

In de gemeente Emmen voelt bijna de helft van de volwassen inwoners zich eenzaam (45%). Als u eenzaam bent, mist u contacten met mensen die veel voor u betekenen. Bijvoorbeeld iemand bij wie u uw verhaal kwijt kunt. Het kan ook het gemis zijn van belangrijke relaties met een bredere groep van mensen om u heen. Denk aan kennissen, buurtgenoten en mensen met dezelfde belangstelling.  

Eenzaamheid is soms een onderdeel van uw leven. Dat is normaal. Als gemeente willen wij eenzaamheid bespreekbaar maken. Want door er over te praten, kan het minder worden. We kunnen het niet oplossen. 

Eén tegen eenzaamheid 

De gemeente doet mee met het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.externe-link-icoon Dit is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee wil de overheid eenzaamheid in Nederland verminderen. In dit programma werken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen samen.

Wat we doen in Emmen 

In Emmen ontwikkelen we nieuwe initiatieven om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Ook helpen we bestaande activiteiten een stapje verder. Dat doen we samen met o.a. AtHome First, Dokter Schoonmaak, Drenthe College, Facet, GGD, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), Icare en Welzijnsorganisatie Sedna. 

Wat merkt u daarvan? 

 • In de jaarlijkse Week van de Eenzaamheid in september zijn er verschillende activiteiten om elkaar te ontmoeten en eenzaamheid bespreekbaar te maken. 
 • Facet organiseert het hele jaar activiteiten waarbij u anderen kunt ontmoeten. Kijk voor meer informatie op de website van Facetexterne-link-icoon
 • Ook Sedna organiseert regelmatig koffieochtenden in de dorpen en wijken. Kijk voor meer info op de website van Sednaexterne-link-icoon

Contact 

Wilt u meer weten over de activiteiten van de gemeente of heeft u ideeën die u wilt delen? Mail dan naar eenzaam@emmen.nl.  

Emmen is sinds 2016 Regenbooggemeente. Dit betekent dat we ons inzetten voor de veiligheid, zichtbaarheid en sociale acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). We doen dit omdat we een samenleving willen waarin we begrip hebben voor elkaar.

Wat doen we in Emmen 

 • We ontwikkelen actief lhbti+ emancipatiebeleid om de sociale veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lhbti+ personen binnen de gemeente te verbeteren
 • We ondersteunen en stimuleren het open netwerk dat zich inzet voor lhbti+ personen. Dit netwerk bestaat uit ca. 30 inwoners (van jong tot ouder), belangenorganisaties, vrijwilligersorganisaties uit sport en cultuur, het onderwijs en ook maatschappelijke organisaties zoals Facet, Sedna, GGD en de Grote Kerk. 
 • We geven subsidie aan activiteiten die de zichtbaarheid, sociale veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lhbti+ personen versterken 
 • We dragen zelf actief uit dat er in Emmen ruimte is voor verschillen en dat deze verschillen onze samenleving kleur geven  

Wat merkt u daarvan? 

 • Tijdens de jaarlijkse Regenboogweek in oktober zijn er in Emmen tal van activiteiten. 
 • De Alliantie Gelijkspelen begeleid sportverenigingen om te werken aan een positief en veilig sportklimaat waarin iedereen onbelemmerd kan meedoen 
 • In augustus wordt het Raadhuisplein omgetoverd tot een kleurrijk Regenboogfestival waar we de liefde en het respect vieren. Ook organiseert het Liefdescircusexterne-link-icoon maandelijks activiteiten waar mensen elkaar op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten
 • Er zijn LHBT Emmen Ontmoetingsbijeenkomsten in een privacyvolle omgeving met gelegenheid tot omkleden en delen van ervaringen rondom sociale en medische transitie 
 • Regenboogcaféexterne-link-icoon voor en door jongeren bij Facet met ontspanning en kennisdeling
 • De Letterclub bij jongerenorganisatie Jimmy’sexterne-link-icoon voor een luisterend oor en maatjescontact.

Contact

Wilt u meer weten over de regenboogactiviteiten van de gemeente of heeft u ideeën die u wilt delen? Mail dan naar regenboog@emmen.nl.  

Chat met een medewerker