Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Groenstrook kopen

Het kan zijn dat uw woning grenst aan een stukje groen van de gemeente. Soms heeft dat stukje grond dan geen waarde meer voor de gemeente. U kunt zo'n stukje grond van de gemeente kopen om als tuin te gebruiken. Dan wordt dit 'snippergroen' genoemd.

U kunt dit aanvragen met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijven/organisaties).

Beschrijving

Mocht u belang hebben bij een groenstrook bij uw woning - én u voldoet aan onderstaande voorwaarden - dan kunt u een aanvraag doen via het aanvraagformulier. 

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor de aankoop van een groenstrook:

  • De groenstrook grenst direct aan de grond bij uw woning. U moet ook eigenaar zijn van de woning. 
  • De groenstrook die u wilt kopen, is geen onderdeel van een aaneengesloten groenstrook, zoals een park, bosje, speeltuin of doorlopende  groenstrook langs de straat.
  • U gaat de grond die u wilt kopen niet bebouwen, maar u gebruikt het als tuin bij uw woning. Het bouwen van bijvoorbeeld overkappingen of schuurtjes op de groenstrook is dus niet mogelijk.
  • Als er kabels of leidingen (zoals elektriciteit, gas en water) in of boven de grond liggen, moeten deze altijd bereikbaar blijven voor nutsbedrijven. 
  • De extra groenstrook mag geen problemen veroorzaken voor de verkeersveiligheid en welzijn van omwonenden.
  • Er zijn geen bezwaren die het milieu belasten en die het gebruik als tuin belemmeren. 
  • Smalle groenstroken tot maximaal 5 meter breed langs de zijkant of achterkant van huizen worden niet verkocht. Deze groenstroken liggen vaak langs voetpaden en fietspaden voor de veiligheid van het verkeer. 
  • Er mogen geen bomen staan op de aan te vragen groenstrook of op minder dan 3 meter afstand van de aan te kopen groenstrook 
  • De privacy van omwonenden mag niet worden aangetast. Ook niet door middel van belemmering van het uitzicht of verstoring van het woongenot. 
  • Het beheer, onderhoud en de toegankelijkheid van ander groen mag niet belemmerd worden door de verkoop. Voor het onderhoud van sloten en kanalen moet minstens 3 tot 5 meter vanaf de kant ruimte overblijven voor onderhoud.  

Kosten

Er zijn vaste groenprijzen per vierkante meter voor groenstroken. Deze prijzen verschillen per woonkern en ligging. De prijzen variëren van € 24,00 tot € 54,00 per m2. Dit zijn kosten koper. Dit betekent dat de bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting, de kadastrale uitmeting en de notariskosten, door de koper betaald moeten worden.  

Contact

Voor meer informatie over de verkoop van groenstroken kunt u contact opnemen met het Team Beheer Openbare Ruimte en Gebiedscoördinatie van de gemeente Emmen. Dit kan via 14 0591 of gemeente@emmen.nl.

Chat met een medewerker