Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

payment iconGroenstrook kopen

Het kan zijn dat uw woning grenst aan een stukje groen van de gemeente. Meestal heeft dat stukje grond dan geen waarde meer voor de gemeente. Soms kunt u stukjes grond van de gemeente kopen om als tuin te gebruiken. Dan wordt dit 'snippergroen' genoemd.

Beschrijving

Wij noemen verkoopbare groenstroken ook wel snippergroen. Mocht u belang hebben bij een groenstrook bij uw woning, dan kunt u een aanvraag doen via het aanvraagformulier. 

De volgende voorwaarden gelden voor snippergroen:

  • U bent eigenaar van de woning
  • Het snippergroen grenst direct aan de grond bij uw woning
  • Als ook andere eigenaren grenzen aan de grond, vraagt u allemaal schriftelijk toestemming aan
  • U gaat de grond die u wilt kopen niet bebouwen, maar u gebruikt het als tuin bij uw woning
  • Er zijn geen kabels en leidingen (zoals elektriciteit, gas en water) in of boven de grond aanwezig
  • Er zijn geen bezwaren als het gaat om bijvoorbeeld verkeer
  • Er zijn geen bezwaren die het milieu belasten en die het gebruik als tuin belemmeren 

 

Kosten

Er zijn vaste groenprijzen per vierkante meter voor groenstroken. Deze prijzen verschillen per woonkern en ligging. De prijzen varieren van € 24,00 tot € 54,00 per m2. Dit zijn kosten koper. Dit betekent dat de bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting, de kadastrale uitmeting en de notariskosten, door de koper betaalt moeten worden.  

Contact

Voor meer informatie over de verkoop van groenstroken kunt u contact opnemen met het Team Beheer Openbare Ruimte en Gebiedscoördinatie van de gemeente Emmen. Dit kan via 14 0591 of gemeente@emmen.nl.

Formulieren

Chat met een medewerker