Gesprek inwoners (voormalige klankbordgroep)

Bij het Fugro-onderzoek was er een klankbordgroep van inwoners betrokken, waarvan een drietal inwoners actief gebleven. Eind juni is deze groep uitgebreid met nieuwe leden.  Zij willen de groep versterken om hun ervaring te delen met de schade die zij hebben ondervonden. Ook vinden ze het belangrijk om feedback te geven op de aanpak van bodemdaling door de vier overheden.

Voorstellen nieuwe leden

Tijdens de laatste bijeenkomst op 30 juni zijn de nieuwe leden voorgesteld. Servicepuntmedewerker Margreet Bosman informeerde de inwoners deze middag over de meldingen die het Servicepunt Bodemdaling heeft ontvangen en hoe deze zijn opgevolgd. Ook werd gesproken over de signalen die de leden in hun omgeving hebben opgevangen. 

De input vanuit de gesprekken met de inwoners versterkt de opzet en uitvoering van het programma Bodemdaling.  

Chat met een medewerker