Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Geluidsnorm regeling

Beschrijving

12 dagen regeling voor incidentele festiviteiten en activiteiten met betrekking tot de geluidsnormen

Bij het vieren van incidentele festiviteiten en activiteiten is de muziek of het geluid soms harder dan de gestelde geluidsvoorschriften. U kunt daarom toestemming vragen om maximaal 12 dagen per jaar meer geluid dan de geluidsvoorschriften te mogen maken. Meestal geldt deze regeling alleen voor bedrijven, bijvoorbeeld voor een personeelsfeest of een ‘Open Dag’. 

Wilt u gebruik maken van de 12-dagen regeling, omdat u van te voren al weet dat de muziek harder gaat zijn dan normaal is toegestaan. Vraag dan minstens 3 weken vóór de aanvang van de festiviteit of activiteit de 12-dagen regeling aan. Lees hierover meer bij tabblad 'Aanvragen'.  U kunt het kennisgevingsformulier ook op deze pagina downloaden bij het kopje 'Formulieren'. 

Aanvragen

U kunt het kennisgevingsformulier downloaden bij het kopje 'Formulieren'. Na invullen en ondertekenen kunt u dit mailen naar: 

gemeente@emmen.nl 

of opsturen per post naar:

Gemeente Emmen
Team KlantContactCentrum Vergunningen en Belastingen 
Antwoordnummer 334
7800 WB  Emmen

 

Voorwaarden

De regeling is vooral bedoeld voor bijzondere activiteiten, waar het eigenlijk niet mogelijk is om het geluid binnen de normaal toegestane (geluids)grenzen van het Activiteitenbesluit te houden. Het is wel de bedoeling dat de omgeving zo min mogelijk geluidsoverlast ondervindt. U mag in elk geval niet meer geluid produceren dan genoemd in de voorschriften van de kennisgeving.

Om geluidsoverlast naar de omgeving zo veel mogelijk te beperken kunt u nog een aantal maatregelen treffen, bijvoorbeeld:

  • Ramen altijd gesloten houden; 
  • Deuren alleen openen als dit strikt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het doorlaten van klanten e.d.;
  • Deurdranger plaatsen, zodat deur niet onnodig open blijft staan; 
  • Limiter (geluidsbegrenzer) plaatsen en verzegelen.

Let op: Voorheen werd een kennisgeving van de 12-dagenregeling gepubliceerd, zodat mensen kennis konden nemen van de festiviteit. Dit gebeurt niet meer. Wij beschouwen het als uw verantwoordelijkheid om de omgeving te informeren over de aard en de duur van de te verwachten overlast.

Indien een kantine al een para-commerciële drank- en horecavergunning heeft, dan mag er op maximaal 8 dagen per jaar extra een festiviteit worden gehouden, náást de andere 12 dagen die bedoeld zijn voor de clubdoeleinden zelf.

Als u gebruik wilt maken van deze regeling dient u het kennisgevingsformulier minimaal drie weken voor aanvang van de festiviteit ingevuld en ondertekend in te leveren. De gemeente beoordeelt uw kennisgeving. U krijgt een ontvangstbevestiging. Meldingen die te laat ingediend zijn, worden niet geaccepteerd. In dat geval moet gewoon aan de reguliere geluidsvoorschriften voldaan worden. 

Kosten

Aan het indienen van een melding "12-dagen-regeling" zijn geen kosten verbonden.

Formulieren