Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Geluidsnorm regeling

Beschrijving

Tijdens een bedrijfsfestiviteit of activiteit is de muziek of het geluid soms harder dan wettelijk toegestaan. Een bedrijf kan vooraf toestemming vragen om maximaal 12 dagen per jaar meer geluid maken dan toegestaan. 

Aanvragen

U vraagt deze regeling voor uw bedrijf minstens 3 weken vóór de festiviteit aan bij de gemeente. Vul het formulier in en stuur dit per e-mail op naar: gemeente@emmen.nl. Of stuur het per post naar: 

Gemeente Emmen
Team KlantContactCentrum Vergunningen en Belastingen 
Antwoordnummer 334
7800 WB  Emmen

U krijgt een ontvangstbevestiging.

Stuurt u de melding later dan 3 weken voor de festiviteit op? Deze wordt niet geaccepteerd. In dat geval moet u zich aan de wettelijke  geluidsvoorschriften houden. 

Voorwaarden

U kunt een aantal maatregelen nemen om de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken: 

  • Houdt ramen altijd gesloten
  • Open deuren alleen als dit strikt noodzakelijk is
  • Plaats een deurdranger, zodat de deur niet onnodig open blijft staan
  • Plaats en verzegel een limiter (geluidsbegrenzer) 

Heeft een kantine een paracommerciële drank- en horecavergunning? Dan mag daar maximaal 8 dagen per jaar extra festiviteiten worden georganiseerd. Dit is naast de 12 dagen die bedoeld zijn voor clubdoeleinden. 

Kosten

Het indienen van een melding '12-dagen-regeling' kost niets. 

Formulieren

Chat met een medewerker