Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente.

Beschrijving

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op een gehandicaptenparkeerplaats in 31 landen in Europa parkeren. De parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn op parkeerterreinen zijn aangeduid met een rolstoelsymbool. 

Op parkeerplaatsen in Emmen die niet achter een slagboom liggen, kunt u op vertoon van een blauwe schijf maximaal drie uren achter elkaar gratis parkeren. Op parkeerplaatsen achter een slagboom, bijvoorbeeld parkeergarages, moet u wel betalen om te parkeren.

Er zijn 3 verschillende parkeerkaarten:

  • Bestuurderskaart (B): Heeft u een beperking en rijdt u zelf auto? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. Op de kaart staat geen kenteken. U kunt de kaart in elke auto gebruiken.
  • Passagierskaart (P): Heeft u een beperking en bent u afhankelijk van vervoer door anderen? Dan vraagt u een passagierskaart aan.
  • Instellingenkaart (I): Hiermee kunnen zorginstellingen bewoners met een beperking vervoeren.

De bestuurderskaart en de passagierskaart staan op uw naam. Alleen u kunt de kaart dus gebruiken. U kunt met elk voertuig gebruikmaken van de kaart. Er staat geen kenteken op.

Aanvragen

U kunt de gehandicaptenparkeerkaart digitaal aanvragenexterne-link-icoon. U logt in met DigiD. 

Gehandicaptenparkeerkaart verlengen

Heeft u een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart nodig? Verleng deze dan op tijd. Het kan zijn dat u opnieuw een medische keuring krijgt. Vraag de verlenging minimaal 2 maanden voordat uw huidige gehandicaptenparkeerkaart afloopt aan. Er is geen keuring nodig als de gemeente gegevens heeft waaruit blijkt dat u nog aan de voorwaarden voldoet. U kunt uw gehandicaptenparkeerkaart digitaal verlengen.externe-link-icoon U kunt ook bellen en een formulier opvragen. Deze wordt naar u toegestuurd. 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder of passagier zijn:

  • U heeft een medisch onderzoek gehad.
  • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen.
  • U bestuurt zelf het voertuig (bestuurderskaart), of
  • U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder (passagierskaart). 

Als u soms bestuurder bent en soms passagier, kunt u een combinatiekaart aanvragen. U vraagt dan een kaart aan voor beide situaties.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (hiervoor is een medische keuring nodig): € 109,55

Aanvragen kopie (bijvoorbeeld bij verlies of diefstal): € 21,85

Verlenging gehandicaptenparkeerkaart: € 21,85

Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Dan hoeft u de gehandicaptenparkeerkaart niet te betalen. U moet wel een bewijs van de kwijtschelding gemeentelijke belastingen laten zien wanneer u de gehandicaptenparkeerkaart ophaalt aan de balie.

(tarieven 2024)

Meer informatie

Chat met een medewerker