Financiële mogelijkheden

Veel vragen die bij het Servicepunt Bodemdaling binnenkomen, gaan over de financiering van funderingsherstel. Niet iedereen heeft zomaar genoeg geld om aanpassingen te doen aan de woning of komt in aanmerking voor een lening of verhoging van de hypotheek. 

Subsidie

De gemeenteraad en Provinciale Staten hebben gevraagd om te verkennen welke financiële instrumenten mogelijk zijn om in te zetten voor gedupeerde inwoners. De provincie Drenthe en de gemeente Emmen hebben vier mogelijke ondersteuningsinstrumenten onderzocht. Daarbij worden de instrumenten ‘Aansluiting bij Fonds Duurzaam Funderingsherstel’ en ‘Subsidie op bodem en funderingsonderzoek’ verder onderzocht op haalbaarheid door Gemeente Emmen. Het fonds is vooral een vangnet voor gedupeerden die niet bij de bank terecht kunnen. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor bodemonderzoek. De instrumenten moeten nog uitgewerkt worden.

Chat met een medewerker