Financiële hulp voor ondernemers

Heeft u een onderneming, maar gaat het financieel niet goed? Door ziekte, het wegvallen van een grote klant of nadelige gevolgen van extreem weer of een andere crisis? En kunt u niet meer rondkomen of belangrijke bedrijfsinvesteringen doen? Of heeft u schulden? Op deze pagina vindt u een aantal mogelijkheden voor ondersteuning.

Regionale financiële ondersteuning

NaamOmschrijving
Menso Ondernemenexterne-link-icoonHeeft u advies nodig bij de gang van zaken in uw onderneming omdat het even wat minder gaat? Of heeft u schulden? Dan kunt u contact opnemen met Menso Ondernemen.
Menso Ondernemen voert voor de gemeente Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn ook het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) uit. Voor de gemeente Emmen voert Menso ook de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) uit voor ondernemers. Heeft u financiële problemen? Dan kunt u bij Menso Ondernemen terecht voor een aanvulling op het inkomen of een bedrijfskrediet. 
Drentse Ondernemerszaakexterne-link-icoonDe Drentse Ondernemerszaak is een onafhankelijk steunpunt waarin studenten van Stenden Hogeschool, Menso Ondernemen en een ervaren ondernemer van het Ondernemersklankbord aan de slag gaan met uw vraagstuk. U kunt ondersteuning krijgen op bedrijfskundig, financieel of commercieel gebied. Aanmelding loopt bij voorkeur via Menso Ondernemen, als ondernemer maakt u dan zelf geen kosten
Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO)externe-link-icoon SOLO is het landelijk platform voor ondernemersregelingen, zoals de Bbz en de IOAZ. In dit digitale loket krijgt u met de doelgroepscan hulp bij het vaststellen of u voor een regeling in aanmerking komt en kunt u een meldingsformulier invullen. Wilt u een aanvraag voor Bbz of Tozo-regeling indienen, dan regelt u dit via deze website.

Algemene financiële ondersteuning

NaamOmschrijving
Kamer van Koophandelexterne-link-icoonBiedt veel informatie over ondernemen, voor ondernemers in zwaar weer is er een stappenplanexterne-link-icoon.
Ondernemersklankbordexterne-link-icoonBegeleidt al ruim 40 jaar mkb’ers in elke bedrijfsfase: bij de start van de onderneming, bij de bedrijfsuitoefening, bij faillissementspreventie en bij de bedrijfsopvolging d.m.v. een geschikte adviseur in uw regio. De adviseurs zijn gemotiveerde oud-ondernemers en specialisten die hun kennis en praktijkervaring vrijwillig inzetten om jou te helpen. Aanmelding loopt bij voorkeur via Menso Ondernemen.
115 help een bedrijfexterne-link-icoonHeeft online tools die hulp bieden bij allerlei problemen. Denk aan teruglopende omzet, oplopende schulden of klanten die uw facturen niet betalen. Ook bij conflicten, een scheiding of dreigende beslaglegging door de Belastingdienst helpt 155. 155-Help-een-bedrijf is een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). 
Qreditsexterne-link-icoonIndien blijkt dat u niet tot de doelgroep van Bbz behoort, kunt u contact opnemen met Qredits. Coaches geven onafhankelijk advies over vragen en problemen waar u nu tegen aan loopt. U kunt de gratis coaches elke werkdag bereiken.

Chat met een medewerker