Evaluatie Servicepunt

We wilden graag het Servicepunt Bodemdaling evalueren. Daarom hebben we in augustus 2022 een enquête verstuurd aan alle inwoners die zich bij het Servicepunt hebben gemeld. Hiervan heeft 46% de enquête ingevuld. Hieronder leest u de resultaten van deze enquête.

Wat gaat goed? 

Inwoners vinden dat het Servicepunt Bodemdaling extra waarde heeft. Ze vinden het laagdrempelig, krijgen er informatie en een luisterend oor.  

Wat kunnen we verbeteren? 

Inwoners willen graag meer hulp en wensen dat er meer duidelijkheid komt over de rol van het waterschap in de oorzaken van bodemdaling. Verder willen inwoners meer expertise rondom schades in het Servicepunt terug zien. De zichtbaarheid van het Servicepunt Bodemdaling kan ook beter. 

Wat moet volgens inwoners als eerste worden opgepakt?

Inwoners willen graag duidelijkheid over de oorzaken van bodemdaling en een oplossing voor het probleem. Zij willen betrokken worden bij het verloop van de onderzoeken en de resultaten daarvan. Meerdere inwoners willen ook graag een locatiebezoek. 

Hoe gaan we nu verder? 

We bepalen hoe we verder gaan met het Servicepunt Bodemdaling aan de hand van de meldingen, de uitkomst van het onderzoek van het Waterschap en de uitkomst van het onderzoek ‘Ernst & Omvang Bodemdaling’.

Chat met een medewerker