Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Energietoeslag

De prijzen voor energie zijn de afgelopen periode flink gestegen. De Rijksoverheid geeft huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm een tegemoetkoming van 800 euro voor de hoge energiekosten. Daarnaast heeft het kabinet op 7 juli 2022 besloten de toeslag te verhogen tot 1.300 euro. De gemeente betaalt deze bedragen uit. Wilt u de energietoeslag aanvragen? Lees dan eerst de voorwaarden om te zien of u hiervoor in aanmerking komt.

Beschrijving

De gemeente betaalt het bedrag van 1300 euro uit aan huishoudens met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. 

Wie ontvangen de energietoeslag automatisch?

 • U heeft een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of BBZ en u bent geen kostendeler.
 • U bent bekend bij de gemeente, omdat u gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voor minima.
 • U heeft automatisch kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen van dit jaar en heeft dit ook op de aanslag staan.
 • U ontvangt een aanvulling op uw AOW van de Sociale Verzekeringsbank.

Wie kunnen de energie toeslag aanvragen?

Had u in de periode 1 februari 2022 tot en met 28 februari 2022 een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm en ontvangt u de energietoeslag niet automatisch? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. Inwoners met een hoger inkomen dan 120% van het minimum hebben geen recht op de eenmalige energietoeslag. 

Kijk verder bij de voorwaarden op deze pagina. 

Regelingen voor minima

Naast de energietoeslag kent de gemeente Emmen een groot aantal regelingen voor mensen met een minimum inkomen. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina met diverse minima regelingen

Aanvragen

Voor het aanvragen van de energietoeslag heeft u het volgende nodig:

 • Uw DigiD
 • Bewijsstukken zoals een uitkeringsspecificatie of een salarisoverzicht over de periode 1 februari 2022 tot 1 maart 2022. Heeft u een bijstandsuitkering met kostendelersnorm? Dan heeft u ook uw energiecontract nodig. 

Het aanvragen gaat als volgt:

 • Kijk eerst of u voldoet aan de voorwaarden (zoals vermeld op deze pagina)
 • Log in met uw DigiD
 • Vul de antwoorden op de vragen in
 • Upload de bewijsstukken
 • Klik op verzenden

U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag per mail. Daarna ontvangt u per post een brief met de toewijzing of afwijzing van de energietoeslag. 

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U woont in de gemeente Emmen, Coevorden of Borger Odoorn.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis. 
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen. 
 • Jongeren van 18, 19 en 20 jaar kunnen soms in aanmerking komen voor energietoeslag als:
  • zij zelfstandig wonen
  • zij een eigen energiecontract hebben
  • hun ouders niet kunnen bijdragen aan de kosten voor hun kind   
 • U voldoet aan de volgende inkomensnormen: 

  (let op: voor kostendelers gelden andere inkomensnormen) 

Leefvorm

Netto maandinkomen zonder vakantietoeslag

Netto maandinkomen met vakantietoeslag

Alleenstaande of alleenstaande ouder (21 jaar – pensioensleeftijd)

€ 1.244,54

€ 1.310,05

Gehuwden/samenwonenden

(21 jaar – pensioensleeftijd)

€ 1.777,92

€ 1.871,50

Alleenstaande vanaf pensioensleeftijd

€ 1.382,89

€ 1.455,67

Gehuwd / samenwonend

vanaf pensioensleeftijd

€ 1.872,49

€ 1.971,05

 

Hoe lang gaat het duren?

U kunt de eenmalige energietoeslag aanvragen tot en met 31 maart 2023. Iedereen die recht heeft op deze toeslag en het aanvraagt, ontvangt het bedrag op zijn of haar rekening. 

De behandeling van de aanvraag duurt 8 weken. 

U hoeft voor het aanvragen van de energietoeslag niet te wachten op de eindafrekening van uw energiebedrijf. De toeslag is afhankelijk van uw inkomen, niet van uw energierekening. 

Kosten

Het aanvragen van de energietoeslag is gratis. Het bedrag van de energietoeslag is vrij te besteden. U bepaalt zelf hoe u dat doet. De gemeente voert hier geen controle op uit. 

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadhuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 - 16.30 uur
Woensdag 08.30 - 16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen