Industrieterrein

Emmen Centrum

Centrumvisie Emmen

De Centrumvisie is de visie op het 'kernwinkelgebied' en de 'aanloopstraten'. Dit is globaal het gebied tussen de Weerdingerstraat, de Hondsrugweg, het spoor en de Ermerweg/Dordsestraat. In de visie staat de koers voor het gehele centrum van Emmen beschreven. 

De visie houdt rekening met de ontwikkelingen in de detailhandel, consumentengedrag en demografische factoren. Deze zijn van invloed op het centrum en de beleving ervan. 

Compact en groen centrum

De visie zet in op een bundeling van functies in een compact centrum: wonen, werken, winkelen, horeca en recreëren met een diversiteit aan cultuur en evenementen. Daarnaast wil Emmen het groenste centrum van Nederland worden.

Uniek

Het initiatief voor de centrumvisie ligt bij de gemeente Emmen en Ondernemingsvereniging Vlinderstad. De visie is tot stand gekomen via een open discussie met ondernemers en inwoners. Ook de waardering van het centrum door inwoners en bezoekers is in deze nieuwe visie verwerkt. Dit heeft geleid tot een breed gedragen visie en dat maakt de visie uniek. 

Een aantal conclusies en doelen dat verwerkt is in de Centrumvisie:

  • het centrumgebied moet compacter en groener;
  • het noordelijke deel van het centrum moet vernieuwd worden; 
  • een aantal winkelgebieden moet een andere functie krijgen (bijv. wonen). 

Uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsprogramma staat concreet beschreven hoe, wanneer en met wie de plannen voor het centrum uitgevoerd worden. Zo gaan visie en uitvoering hand in hand. 

Rensenpark

Het Rensenpark, voorheen het Noorder Dierenpark, is een openbaar park waar altijd iets te beleven is. Een verrassende ontmoetingsplaats voor kunst(enaars), cultuur en innovatie. Zo zijn de voormalige dierenverblijven (tijdelijk) verhuurd aan creatieve ondernemers. Meer informatie leest u op de pagina over het Rensenpark

Meer informatie 

Meer informatie over de Centrumvisie of het Uitvoeringsprogramma is op te vragen via economie@emmen.nl.

Chat met een medewerker