Een landelijke aanpak

Vanuit het Programma Bodemdaling hebben de vier overheden bij het ministerie aangedrongen op een landelijke aanpak van bodemdaling en funderingsschade. In november 2021 heeft de provincie een brief gestuurd aan twee ministeries. De belangrijkste boodschap was dat de provincie vroeg om na te gaan welke financiële instrumenten beschikbaar zijn. Daarbij werd ook gevraagd om er bij het kabinet op aan te dringen dat er snel een regeling komt om bewoners financieel hulp te kunnen bieden.

Fonds Duurzaam Financieringsherstel 

Op 17 mei 2022 is een brief van minister De Jonge ontvangen waarin antwoord wordt gegeven op de brief. Daarin wordt onder andere vermeld dat er wordt gewerkt aan de toekomstverkenning van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om het fonds landelijke werking te geven. De Tweede Kamer wordt in oktober geïnformeerd over de uitkomsten van de toekomstverkenning van het fonds. 

Chat met een medewerker