Cursus Politiek Actief

 

Hoe werkt de politiek eigenlijk? En hoe worden beslissingen genomen in de gemeenteraad? Hoe krijg je iets voor elkaar bij de gemeente? ProDemos en de gemeente Emmen geven antwoord op deze vragen in de cursus Politiek Actief. We willen zo inwoners enthousiast maken om politiek actief te worden. Bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid. De gratis cursus start in september. De vijf bijeenkomsten zijn op woensdagavond. Twee raadsleden leggen in bovenstaand filmpje uit waarom de cursus zo leuk is. 

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor inwoners uit de gemeente Emmen vanaf 16 jaar die geïnteresseerd zijn in de politiek. Inwoners die erover nadenken politiek actief te worden, maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de plaatselijke (lokale) besluitvorming. Ook voor hen is de cursus zeer geschikt.

Programma

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. De deelnemers verbeteren ook hun vaardigheden. Een voorbeeld daarvan is debatteren. Gastdocenten geven presentaties. Uiteraard ontmoeten de deelnemers ook raadsleden en wethouders om ervaringen uit de praktijk te horen. De inhoud van de bijeenkomsten vindt u hieronder.

Bijeenkomst 1: introductie en kennismaking

 • Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de gemeente?
 • Verkiezingen/politieke partijen

Bijeenkomst 2: de gemeente

 • Hoe werkt de gemeente?
 • De besluitvorming binnen de gemeente
 • Beïnvloeden van de besluitvorming

Bijeenkomst 3: de gemeenteraad

 • Taken en rollen van de gemeenteraad
 • De instrumenten van een raadslid
 • Basiskennis gemeentefinanciën
 • Speeddaten met gemeenteraadsleden

Bijeenkomst 4: debatteren

 • Training overtuigend debatteren, bijwonen van een commissievergadering

Bijeenkomst 5: raadsvergadering

 • Raadsvergadering bijwonen
 • Vragen?

Datums

De bijeenkomsten in het gemeentehuis in Emmen zijn op woensdag. Ze beginnen om 19.30 uur. De cursusdata zijn:

 • 18 september
 • 25 september
 • 2 oktober
 • 14 of 15 of 17 oktober (bijwonen commissievergadering)
 • 31 oktober (bijwonen raadsvergadering)

Op de laatste  bijeenkomst op 31 oktober wonen de deelnemers een raadsvergadering bij. En tijdens de vierde bijeenkomst een commissievergadering.

Meer informatie

Wilt u meer weten? De griffie kan u verder helpen. Stuur een e-mail naar griffie@emmen.nl of bel met 14 0591.

Aanmelden

Bent u 16 jaar of ouder? En inwoner van de gemeente Emmen? Meld u dan vóór 1 augustus 2019 aan via het aanmeldformulier Er is plaats voor 30 personen.