Microfoon

Commissie wonen en ruimte

raadszaal
11 april 2024 - 11 april 2024
Vergaderingen gemeenteraad

Op donderdag 11 april vergadert de commissie wonen en ruimte in de raadszaal van de gemeente Emmen. De vergadering begint om 19.30 uur. U kunt de vergadering ook ‘live’ volgen. De volledige agenda en stukken vindt u in het informatiesysteem van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

Spreekrecht
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht dan kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 24 uur voordat de vergadering begint. Wilt u inspreken over het onderwerp Uitvoeringsplan bij Structuurvisie Emmen, Windenergie? Dan kunt u dat alleen doen tijdens de hoorzittingexterne-link-icoon op maandag 8 april. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 14 0591. De griffie overlegt dan met u hoe u kunt inspreken.

Chat met een medewerker