Vergadertafel

commissie samenleving

Raadszaal
11 juni 2024 - 11 juni 2024
Vergaderingen gemeenteraad

De vergadering van de commissie samenleving op dinsdag 11 juni gaat niet door. Wilt u inspreken over onderwerpen voor de vergadering van de commissie Samenleving? Dan kunt u dat doen tijdens de vergadering commissie Bestuur, Middelen en Economie op donderdag 13 juni. 

Spreekrecht

 Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht dan kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 24 uur voordat de vergadering begint. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591. De griffie overlegt dan met u hoe u in de vergadering kunt inspreken. 

Chat met een medewerker