Microfoon

Commissie bestuur, middelen en economie

Raadszaal
14 september 2023 - 14 september 2023
Vergaderingen gemeenteraad

Op donderdag 14 september vergadert de commissie bestuur, middelen en economie in de raadszaal van de gemeente Emmen. De vergadering begint om 19.30 uur. U kunt de vergadering ‘live’ volgenexterne-link-icoon. De volledige agenda en stukken vindt u in het externe-link-icooninformatiesysteem van de gemeenteraadexterne-link-icoon

Spreekrecht

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht dan kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 24 uur voordat de vergadering begint. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591. De griffie overlegt dan met u hoe u in de vergadering kunt inspreken. 

Chat met een medewerker