Microfoon

Commissie bestuur, middelen en economie

Raadszaal
14 maart 2024 - 14 maart 2024
Vergaderingen gemeenteraad

Op donderdag 14 maart vergadert de commissie bestuur, middelen en economie in de raadszaal van de gemeente Emmen. De vergadering begint om 19.30 uur. U kunt de vergadering ook ‘live’ volgenexterne-link-icoon. De volledige agenda en stukken vindt u in het informatiesysteem van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

Spreekrecht

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht dan kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 24 uur voordat de vergadering begint. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591. De griffie overlegt dan met u hoe u in de vergadering kunt inspreken.

Chat met een medewerker