Raadszaal

Commissie bestuur, middelen en economie

Raadszaal
15 februari 2024 - 15 februari 2024
Vergaderingen gemeenteraad

De commissie bestuur, middelen en economie gaat niet door. De stukken van deze commissie zijn toegevoegd aan de agenda van de commissie Wonen en Ruimte. De vergadering van de commissie Wonen en Ruimte op maandag 12 februari begint om 19.30 uur. U kunt de vergadering ‘live’ volgenexterne-link-icoon. De volledige agenda en stukken vindt u in het informatiesysteem van de gemeenteraadexterne-link-icoon

Spreekrecht

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht dan kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 24 uur voordat de vergadering begint. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591. De griffie overlegt dan met u hoe u in de vergadering kunt inspreken. 

Chat met een medewerker