Microfoon

Commissie bestuur, middelen en economie

Raadszaal
12 januari 2023 - 12 januari 2023
Vergaderingen gemeenteraad

Op donderdag 12 januari vergadert de commissie bestuur, middelen en economie in de raadszaal van de gemeente Emmen. De vergadering begint om 19.30 uur. 

U kunt de vergadering ‘live’ volgen. De volledige agenda en stukken vindt u in het informatiesysteem van de gemeenteraad

Spreekrecht

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht dan kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 24 uur voordat de vergadering begint. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@emmen.nl of te bellen met 140591. De griffie overlegt dan met u hoe u in de vergadering kunt inspreken. 
 

Chat met een medewerker