Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Blijverslening

Met een blijverslening kunt u geld lenen om langer in uw woning te kunnen blijven wonen.

Beschrijving

Met de blijverslening kunt u aanpassingen laten doen aan uw woning. U kunt bijvoorbeeld drempels verwijderen, de trap geschikt maken voor een traplift of een veilige douche plaatsen. Ook kunt u domotica installeren: bijvoorbeeld om verlichting en gordijnen op afstand of met een app te bedienen. Met domotica kunt u ook hulp van buitenaf regelen. Daarnaast kunt u de blijverslening gebruiken om een slaapkamer of badkamer op de begane grond te maken. Een aanpassing kan uit voorzorg zijn, maar ook als aanvulling op aanpassingen via de Wmo. 

Aanvragen

Het aanvragen van een blijverslening gaat in twee stappen.

  1. U doet een aanvraag bij de gemeente Emmen. Wij beoordelen uw aanvraag en sturen u daarover bericht. Wanneer wij uw aanvraag goedkeuren, ontvangt u een toewijzingsbrief.
  2. Als u de toewijzingsbrief heeft ontvangen, vraagt u de Blijverslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)externe-link-icoon. U klikt op het thema ‘langer thuis wonen’.

Meer informatie 

Meer informatie over de Blijverslening vindt u op de website van de SVn of lees de verordening van de Gemeente Emmen over de Blijversleningexterne-link-icoon.

Voorwaarden

  • Een aantrekkelijke rente. Het rentepercentage wordt vastgesteld op het moment van de aanvraag bij SVn en staat de gehele looptijd vast.
  • Het minimumbedrag voor de blijverslening is € 2.500 en het maximumbedrag is € 50.000.
  • Tot € 10.000 is de blijverslening een consumptieve lening met een looptijd van 10 jaar.
  • Tussen € 10.000 en € 50.000 is de blijverslening een hypothecaire lening met een looptijd van 20 jaar. Op de website van Svnexterne-link-icoon vindt u hier meer informatie over.
  • Boetevrij aflossen is altijd mogelijk (geheel of gedeeltelijk), er geldt een minimum van € 250. 
  • De rente over de Blijverslening is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
  • U bent eigenaar-bewoner van de woning.

Formulieren

Chat met een medewerker