Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Bijstandsuitkering daklozen en thuislozen

Beschrijving

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u dakloos of thuisloos bent. Dakloos bent u als u zwerft en thuisloos bent u als u geen vaste verblijfsplaats heeft. De uitkering wordt tijdelijk toegekend waarbij u zich inzet om zelfstandige woonruimte te vinden of bij iemand kan inwonen. U kunt tijdelijk gebruik maken van het postadres dat gevestigd is bij de inloopvoorziening van het Leger des Heils. Meer informatie over dagopvang leest u op de website van het Leger des Heils.

Aanvragen

U vraagt een uitkering aan door te bellen met 140591. U geeft aan dat u dak- of thuisloos bent en dat u een uitkering nodig heeft. U wordt dan doorverbonden met de medewerker die met u bespreekt wat de mogelijkheden zijn. Zijn er mogelijkheden voor het indienen van een aanvraag, dan kunt u een formulier halen en wordt een afspraak gemaakt voor een intake. U moet naar de afspraak meenemen:

•  het volledig ingevuld aanvraagformulier

•  een geldig identiteitsbewijs

•  een overzicht/afschriften van uw bankrekening(en) waar uw naam en saldo duidelijk op zichtbaar zijn.

Nachtopvang of crisisopvang

De nachtopvang “De Breehof” is in Nieuw-Amsterdam. Daar mag u een beperkt aantal nachten verblijven, overdag mag u daar niet zijn. Voor informatie over beschikbare plekken kunt bellen met 0591-551020.

Crisisopvang wordt verzorgd door de organisatie Het Kopland.

Voorwaarden

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een dak- en thuisloze uitkering wordt gekeken:

  • waar u voor de aanvraag verbleef
  • naar de reden van uw dak- of thuisloze situatie
  • naar de mogelijkheid om wel onderdak te krijgen
  • naar de hoogte van uw inkomen en vermogen

Wanneer aan u een tijdelijke uitkering wordt toegekend, dan verplichten we u:

  • actief op zoek te gaan naar woonruimte
  • elke week uw post op te halen
  • elke week aan te geven waar u hebt geslapen (bij wie en op welk adres)