Briefjes van 50 en 100 euro

voluntary-benefits iconBijstandsuitkering

Als u te weinig geld heeft om van te leven, krijgt u misschien een bijstandsuitkering. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot een minimaal bedrag. U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl.

Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u tijdelijk, totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Bent u voor 1965 geboren? Dan heeft u misschien recht op een IOAW-uitkering .  

Zo vraagt u een bijstandsuitkering aan

 • U gaat naar de website Werk.nl van het UWV.  Hiervoor heeft u DigiD nodig.
  • Hier schrijft u zich in als werkzoekende. Het UWV geeft aan welke documenten u nodig heeft.
  • Dan vraagt u de bijstand aan. UWV geeft aan welke documenten u nodig heeftt
 • Nadat u uw uitkering heeft aangevraagd, krijgt u een brief. Daarin informeren wij u over het traject dat u gaat volgen bij Menso
 • Bent u ouder dan 27 jaar, dan ontvangt u een uitnodiging van Menso voor een werkintake. Dit is een persoonlijk gesprek met een werk- en scholingscoach van Menso. Een werk- en scholingscoach begeleidt u tijdens het gehele traject naar werk. 
 • De gemeente heeft intussen de aanvraag voor uw bijstandsuitkering van het UWV ontvangen. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.

Jonger dan 27 jaar?

Bent u tussen de 18 en 27 jaar oud? Dan bent u eerst verplicht om in een periode van 4 weken actief op zoek te gaan naar school of werk. U houdt bij welke stappen u hiervoor zet. Na deze 4 weken wordt uw bijstandsaanvraag bij de gemeente definitief en krijgt u een gesprek bij Menso met de werk- en scholingscoach. U maakt samen met Menso een ‘Plan van Aanpak’ met duidelijke stappen naar het vinden van werk. Voor mensen ouder dan 27 jaar wordt geen ‘Plan van Aanpak’ gemaakt.

Belangrijkste voorwaarden 

 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft niet genoeg geld voor levensonderhoud.
 • U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering.
 • U kunt laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kunt lezen, schrijven en begrijpen.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.  

Kijkt u op de website van Rijksoverheid welke verplichtingen u heeft als u een bijstandsuitkering ontvangt

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als dit langer duurt dan 4 weken ontvangt u een voorschot. De gemeente betaalt aan u het voorschot binnen 4 weken na uw aanvraag van een bijstandsuitkering. 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Mijn Uitkering

Via Mijn Uitkering kunt u diverse zaken regelen. Als u inlogt met uw DigiD kunt u:

 • bekijken welke gegevens van u bekend zijn bij Sociale Zaken
 • de betalingsoverzichten van uw uitkering bekijken en printen
 • uw jaaropgaven bekijken en printen

Ook kunt u de volgende gegevens digitaal aan ons doorgeven:

 • een ander telefoonnummer
 • een ander emailadres
 • uw vakantie
 • als u tijdelijk ergens anders woont
Chat met een medewerker