Briefjes van 50 en 100 euro

Bijstandsuitkering

Als u te weinig geld heeft om van te leven, krijgt u misschien een bijstandsuitkering. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot een minimaal bedrag. U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nlexterne-link-icoon.

Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u tijdelijk, totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Bent u voor 1965 geboren? Dan heeft u misschien recht op een IOAW-uitkering externe-link-icoon.  

Zo vraagt u een bijstandsuitkering aan

 • U gaat naar de website Werk.nlexterne-link-icoon van het UWV.  Hiervoor heeft u DigiD nodig.
  • Hier schrijft u zich in als werkzoekende. Het UWV geeft aan welke documenten u nodig heeft.
  • Dan vraagt u de bijstand aan. UWV geeft aan welke documenten u nodig heeftt
 • Nadat u uw uitkering heeft aangevraagd, krijgt u een brief. Daarin informeren wij u over het traject dat u gaat volgen bij Mensoexterne-link-icoon
 • Bent u ouder dan 27 jaar, dan ontvangt u een uitnodiging van Menso voor een werkintake. Dit is een persoonlijk gesprek met een werk- en scholingscoach van Menso. Een werk- en scholingscoach begeleidt u tijdens het gehele traject naar werk. 
 • De gemeente heeft intussen de aanvraag voor uw bijstandsuitkering van het UWV ontvangen. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.

Jonger dan 27 jaar?

Bent u tussen de 18 en 27 jaar oud? Dan bent u eerst verplicht om in een periode van 4 weken actief op zoek te gaan naar school of werk. U houdt bij welke stappen u hiervoor zet. Na deze 4 weken wordt uw bijstandsaanvraag bij de gemeente definitief en krijgt u een gesprek bij Menso met de werk- en scholingscoach. U maakt samen met Menso een ‘Plan van Aanpak’ met duidelijke stappen naar het vinden van werk. Voor mensen ouder dan 27 jaar wordt geen ‘Plan van Aanpak’ gemaakt.

Belangrijkste voorwaarden 

 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft niet genoeg geld voor levensonderhoud.
 • U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering.
 • U kunt laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerstexterne-link-icoon. Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kunt lezen, schrijven en begrijpen.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.  

Kijkt u op de website van Rijksoverheid welke verplichtingen u heeft als u een bijstandsuitkering ontvangtexterne-link-icoon

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als dit langer duurt dan 4 weken ontvangt u een voorschot. De gemeente betaalt aan u het voorschot binnen 4 weken na uw aanvraag van een bijstandsuitkering. 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Mijn Uitkering

U kunt niet meer inloggen via de website 'Mijn Uitkering'. Dit betekent dat u uw specificatie helaas niet meer digitaal kunt opvragen. U kunt ook een aantal gegevens, zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, niet meer digitaal wijzigen. Heeft u een specificatie nodig? Of wilt u gegevens wijzigen? Neem dan contact op met team Uitkeringsverwerking door te bellen naar 14 0591. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. 

Ook kunt u de volgende gegevens digitaal aan ons doorgeven:

 • een ander telefoonnummer
 • een ander emailadres
 • uw vakantie
 • als u tijdelijk ergens anders woont
Chat met een medewerker