Industrieterrein

money-debts-1 iconBijstand voor zelfstandigen

Als ondernemer komt u soms in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen. Dit kan vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Menso voert deze regeling voor de gemeente uit. 

Soorten uitkering

Er zijn twee verschillende soorten uitkeringen voor zelfstandigen:

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd.
 • Uw inkomen ligt onder de bijstandsnorm.
 • U kunt geen lening krijgen van een bank of andere geldschieters.
 • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
 • Uw bedrijf kan na de periode van bijstand weer voldoende inkomsten opleveren.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Aanvragen

U kunt bijstand voor zelfstandigen aanvragen via Menso. U heeft het volgende nodig voor uw aanvraag: 

 • geldig identiteitsbewijs 
 • burgerservicenummer (BSN)
 • bankafschriften
 • huurcontract
 • bewijs van vermogen
 • bedrijfsplan 

Termijn

Menso neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Chat met een medewerker