Industrieterrein

Bijstand voor zelfstandigen

Als ondernemer komt u soms in aanmerking voor bijstand voor zelfstandigen. Dit kan vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Mensoexterne-link-icoon voert deze regeling voor de gemeente uit. 

Soorten uitkering

Er zijn twee verschillende soorten uitkeringen voor zelfstandigen:

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

Aanvragen

U kunt bijstand voor zelfstandigen aanvragen via Mensoexterne-link-icoon. U heeft het volgende nodig voor uw aanvraag: 

  • geldig identiteitsbewijs 
  • burgerservicenummer (BSN)
  • bankafschriften
  • huurcontract
  • bewijs van vermogen
  • bedrijfsplan 

Termijn

Menso neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Chat met een medewerker