Briefjes van 50 en 100 euro

Aanvulling op AOW-pensioen

Woont u in Nederland? En heeft u geen volledig AOW-pensioen? Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland zat en minder AOW heeft opgebouwd? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW-pensioen krijgen. Dit is de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

Wat is de AIO-aanvulling?


De AIO-aanvulling kan uw inkomen aanvullen tot het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. Heeft u een partner? Dan krijgen u en uw partner ieder de helft van de AIO-aanvulling.

U krijgt een AIO-aanvulling als u:

  • de AOW-leeftijd heeft
  • in Nederland woont
  • geen AOW of geen volledige AOW krijgt
  • geen of weinig andere inkomsten heeft
  • niet te veel vermogen heeft

Heeft u wél een volledige AOW en een partner? U kunt dan misschien AIO-aanvulling krijgen als:

  • uw partner nog geen AOW heeft
  • u en uw partner naast uw AOW geen of weinig andere inkomsten hebben
  • u en uw partner niet te veel vermogen hebben

Lees meer over AIO-aanvulling aanvragen op de website van de SVBexterne-link-icoon.

Chat met een medewerker