Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente voordat de begrafenis of crematie is.

Beschrijving

Als een persoon overlijdt, moet iemand aangifte van overlijden doen in de gemeente waarin de persoon is overleden. Vaak doet de begrafenisondernemer dit voor de nabestaanden. De gemeente geeft toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. Dit heet het verlof tot begraven of cremeren.

De gemeente past ook de basisregistratie personen (BRP) aan en maakt een overlijdensakte op. Nabestaanden kunnen een uittreksel van de overlijdensakte krijgen. Dit heeft u nodig om praktische zaken te regelen. Bijvoorbeeld de erfenis en het opzeggen van de huur of abonnementen. Meestal zorgt de uitvaartondernemer voor het uittreksel. U kunt ook zelf een uittreksel bij de gemeente opvragen.

Aanvragen

Een overlijden wordt meestal door de uitvaartondernemer aangegeven bij de gemeente. Begrafenisondernemers kunnen digitaal een overlijdensaangifte doenexterne-link-icoon. Hiervoor is wel eHerkenningexterne-link-icoon nodig met machtigingsniveau 2+. 

Ook als nabestaande (familie of bekende) kunt u aangifte doen aan de balie van het gemeentehuis. Zo doet u aangifte van overlijden: 

  • Maak een afspraak bij de gemeente waarin de persoon overleden is.
  • U heeft de volgende gegevens nodig: 
    • uw geldige identiteitsbewijs
    • een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is een formulier waarop de geneeskundige de doodsoorzaak vermeldt
    • bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, meestal afgegeven door een arts.

Na de aangifte krijgt u een uittrekstel van de akte van overlijden. Deze akte heeft u vaak nodig voor diverse instanties. 

Neem contact op met de gemeente als er bijzondere omstandigheden zijn (bijvoorbeeld een onnatuurlijke doodsoorzaak). U kunt afspreken of er extra documenten noodzakelijk zijn.

Voorwaarden

Na het overlijden moet u 36 uur wachten voordat u de overledene mag begraven of cremeren. Maar de begrafenis of crematie mag niet meer dan 6 werkdagen na het overlijden zijn.

Wilt u de overledene eerder of later begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de burgemeester nodig.

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een kopie van de overlijdensakte kost € 16,60 (landelijk tarief 2024). 

Meer informatie

Chat met een medewerker