Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, geeft u of de begrafenisondernemer dit door aan de gemeente.

Beschrijving

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

Nabestaanden regelen de begrafenis of crematie van de overledene. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden zijn? Dan zorgt de gemeente dat de overledene begraven wordt.

Aanvragen

Een overlijden wordt meestal door de uitvaartondernemer aangegeven bij de gemeente. Begrafenisondernemers kunnen sinds kort een overlijdensaangifte digitaal doen. Hiervoor is wel eHerkenning nodig met  machtigingsniveau 2+. 

Ook als nabestaande (familie of bekende) kunt u zelf persoonlijk aangifte doen aan de balie.  Voor de aangifte van een overlijden heeft u altijd een afspraak nodig.

U neemt het volgende mee naar uw afspraak:

  • het geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet.
  • B-enveloppe (een enveloppe voor het CBS. Hierin is een formulier gevoegd waarop de geneeskundige de doodsoorzaak vermeldt)
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, meestal afgegeven door een arts. 

Na de aangifte krijgt u een uittreksel van de akte van overlijden. Deze akte heeft u vaak nodig voor diverse instanties. 

Indien er bijzondere omstandigheden zijn, (bijvoorbeeld een niet natuurlijke doodsoorzaak) dan kunt u (of uw begrafenisondernemer) contact opnemen met de gemeente of er extra documenten noodzakelijk zijn.

Voorwaarden

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een kopie van de overlijdensakte kost € 14,30 (tarief 2022). 
(landelijk tarief)

Meer informatie

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon 14 0591
E-mail Contactformulier
WhatsApp 0611198769
Adres Raadshuisplein 1, Emmen

Contact met de zwembaden

www.zwemmeninemmen.nl
 

Openingstijden gemeentehuis

Maandag 08.30 - 16.30 uur
Dinsdag 08.30 -16.30 uur
Woensdag 08.30 -16.30 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 -16.30 uur

Hoe beoordeelt u onze site?

Werk mee met ons tevredenheidsonderzoek. Vaker meedoen met onderzoeken? Meld u dan aan voor ons klantenpanel.

© 2022 Gemeente Emmen