Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

document iconAangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente voordat de begrafenis of crematie is.

Beschrijving

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

Nabestaanden regelen de begrafenis of crematie van de overledene. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden zijn? Dan zorgt de gemeente dat de overledene begraven wordt.

Aanvragen

Een overlijden wordt meestal door de uitvaartondernemer aangegeven bij de gemeente. Begrafenisondernemers kunnen digitaal een overlijdensaangifte doen. Hiervoor is wel eHerkenning nodig met machtigingsniveau 2+. 

Ook als nabestaande (familie of bekende) kunt u aangifte doen aan de balie van het gemeentehuis. Zo doet u aangifte van overlijden: 

  • Maak een afspraak bij de gemeente waarin de persoon overleden is.
  • U heeft de volgende gegevens nodig: 
    • uw geldige identiteitsbewijs
    • een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is een formulier waarop de geneeskundige de doodsoorzaak vermeldt
    • bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, meestal afgegeven door een arts.

Na de aangifte krijgt u een uittrekstel van de akte van overlijden. Deze akte heeft u vaak nodig voor diverse instanties. 

Neem contact op met de gemeente als er bijzondere omstandigheden zijn (bijvoorbeeld een onnatuurlijke doodsoorzaak). U kunt afspreken of er extra documenten noodzakelijk zijn.

Voorwaarden

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een kopie van de overlijdensakte kost € 15,70 (landelijk tarief 2023). 

Meer informatie

Chat met een medewerker