Twee kinderen die een bal overgooien

Aangepast sporten

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Sporten en bewegen kan ook een vorm van meedoen zijn. Lukt dit niet door uw beperking? Misschien is een speciale aanpassing de oplossing. Ook zijn er verschillende verenigingen actief op het gebied van aangepast sporten. Een overzicht hiervan vindt u op de website van Actief in Emmenexterne-link-icoon

Sporten met een hulpmiddel

Er zijn verschillende soorten sporthulpmiddelen:

  • Lichaamsgebonden sporthulpmiddelen (bijvoorbeeld protheses en ortheses)
  • Niet-lichaamsgebonden sporthulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoelen en handbikes)
  • Overige sporthulpmiddelen (bijvoorbeeld aangepast zadel of zelfschietende hockeysticks)

Gaat u beginnen met sportief bewegen of bent u al begonnen en heeft daarvoor een sporthulpmiddel nodig? Hieronder leest u alles over sporthulpmiddelen en aangepast sporten. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met het Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen via aangepastsporten@emmen.nl of bel 14 0591. 

Sporten met hulpmiddelen

In de gemeente Emmen is een Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen. Bij dit informatiepunt kunt u advies krijgen over het uitproberen, het aanvragen, de vergoedingen en technische onderdelen van sporthulpmiddelen. Ook kunt u geholpen worden bij het zoeken naar een beweeg- of sportactiviteit die bij u past.

Bij het Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen wordt u geholpen door de buurtsportcoaches Aangepast sporten en/of het Beweegloket. De buursportcoaches en het Beweeg- en sportloket van Treant Zorggroep in Emmen hebben jarenlange ervaring met het adviseren en ondersteunen van mensen met een beperking. Daarnaast beschikken zij over een uitgebreid netwerk in de gemeente, de zorg en de sportwereld. 

U kunt contact opnemen met het Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen via aangepastsporten@emmen.nl of bel naar 14 0591. 

Sporthulpmiddelen helpen mensen met een lichamelijke, auditieve (gehoorproblemen) of visuele (zichtproblemen) beperkingen sporten. Door deze sporthulpmiddelen kan bijvoorbeeld een blinde leren sportschieten en weet een slechthorende atleet dat het startsein is gegeven. We kunnen sporthulpmiddelen verdelen in lichaamsgebonden materialen (bijv. protheses), losse materialen (zoals rolstoelen en aangepaste fietsen) en materialen voor visuele of auditieve beperkingen. Wat je nodig hebt hangt af van je beperking, de sport en het niveau. Een algemene trainingsstoel is bijvoorbeeld anders dan een wedstrijdstoel. 

Kan ik een sporthulpmiddel eerst uitproberen? 

Soms kunt u sporthulpmiddelen uitproberen bij een aangepaste sportvereniging in de omgeving. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen. 

Wilt u sporthulpmiddelen aanvragen? Hieronder staat wat u kunt doen. 

Stap 1: via de zorgverzekeraar 

Voor de lichaamsgebonden sporthulpmiddelen geldt dat de eigen medisch specialistische zorgverlener een indicatie stelt voor een hulpmiddel, dat (mede) voor sport gebruikt wordt. Vraag uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar hierover voor meer informatie. 

Stap 2: via de gemeente (WMO) 

Voor alle overige sporthulpmiddelen kunt u een aanvraag doen bij de gemeente in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) . Dit betekent dat u een melding moet doen bij Stichting De Toegangexterne-link-icoon. Zij  onderzoeken of u in aanmerking komt voor een sporthulpmiddel en hier een verslag van schrijven. Het verslag van het onderzoek vormt de aanvraag voor de gemeente. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een sporthulpmiddel en zal bij toekenning budget verstrekken zodat u het sporthulpmiddel zelf  kunt aanschaffen. Als u zelf niet in staat bent om het sporthulpmiddel via een PGB (persoonsgebonden budget) aan te schaffen zal er samen met de gemeente worden gekeken naar een oplossing.

Stap 3: bezwaar en beroep? 

Het kan zijn dat uw aanvraag wordt afgewezen. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente is het mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen. 

Wat kan ik doen als ik mijn sporthulpmiddel niet meer gebruik? 

U kunt contact opnemen met het Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen als u het sporthulpmiddel niet meer gebruikt dat uw eigendom is. Zij kunnen kijken of er een mogelijkheid is om het middel tijdelijk uit te lenen aan anderen. 

Waar kan ik zelf sportmogelijkheden vinden in de omgeving? 

Op de website www.unieksporten.nlexterne-link-icoon kunt u zoeken naar sport- en beweegmogelijkheden in de regio. U kunt ook contact opnemen met het Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen. 

Kom ik in aanmerking?

Het is belangrijk dat iedere inwoner mee kan doen in de maatschappij. Sporten en bewegen kan ook een vorm van meedoen zijn. Als u hier, vanwege uw beperking, niet toe in staat bent, dan is het mogelijk hiervoor een specifieke aanpassing (in de vorm van een sporthulpmiddel) vergoed te krijgen, waardoor u toch kunt sporten. Voor de lichaamsgebonden sporthulpmiddelen (bijv. protheses en ortheses) kunt u een vergoeding aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Voor de niet-lichaamsgebonden sporthulpmiddelen (bijv. rolstoelen en handbikes) en overige sporthulpmiddelen (bijv. aangepast zadel of zelf schietende hockeystick) kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De voorwaarde is dat u zonder het sporthulpmiddel niet kunt bewegen of sporten. Daarnaast moet u actief deelnemen aan de beweeg- en sportactiviteit (het liefst 1 keer per week). De gemeente heeft volgens de WMO geen verplichting voor vergoedingen voor topsportvoorzieningen. 

Wat is de hoogte van een vergoeding?

Het sporthulpmiddel wordt in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) verstrekt. Dit betekent dat er een bedrag ter beschikking wordt gesteld waarmee u zelf een sporthulpmiddel aan kunt schaffen. Aan de hand van een offerte wordt het PGB vastgesteld. Als onderhoud voor het sporthulpmiddel noodzakelijk is, wordt dit toegevoegd aan het PGB en kunt u het onderhoud zelf uit laten voeren. Als u zelf niet in staat bent om het sporthulpmiddel via een PGB aan te schaffen zal er samen met de gemeente worden gekeken naar een andere oplossing. 

Moet ik een eigen bijdrage betalen? 

Ja. U betaalt een eigen bijdrage van 19 euro per maand zolang u gebruik maakt van een WMO voorziening (zoals een sporthulpmiddel) of totdat deze voorziening is afbetaald. Dit bedrag is voor iedereen gelijk en is niet afhankelijk van uw inkomen of uw vermogen. Mocht u gebruik maken van meerdere WMO voorzieningen (bijv. een sporthulpmiddel en huishoudelijke hulp), dan betaalt u iedere maand maar één keer de eigen bijdrage van 19 euro. 

Word ik eigenaar van het sporthulpmiddel?

Wanneer u een PGB heeft gekregen en het sporthulpmiddel zelf heeft aanschaft, bent en blijft u de eigenaar van het sporthulpmiddel. 

Wat kan ik doen als ik mijn sporthulpmiddel niet of gedeeltelijk vergoed krijg?

Komt u na een aanvraag bij de zorgverzekeraar of WMO geld tekort voor de aanschaf van een sporthulpmiddel? Dan kunt u bij Uniek Sportenexterne-link-icoon een extra aanvraag indienen voor de resterende financiering. U kunt ook contact opnemen met het Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen. 

Kan ik een sporthulpmiddel achteraf vergoed krijgen?

Nee. U kunt geen vergoeding krijgen als u al een sporthulpmiddel heeft gekocht.

Chat met een medewerker