1/3 subsidie sportvoorzieningen

Sportverenigingen die willen investeren in renovatie of groot onderhoud van sportvoorzieningen kunnen een subsidie krijgen van de gemeente Emmen. Zo kunnen er nieuwe voorzieningen worden gerealiseerd en bestaande voorzieningen in stand worden gehouden.

U kunt dit aanvragen met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijven/organisaties).

Beschrijving

Vanuit deze regeling wordt 1/3 van het bedrag gesubsidieerd (maximaal €25.000,-), 1/3 wordt door de vereniging zelf betaald en kunt u 1/3 lenen. 

Een aantal voorbeelden van subsidies die al zijn gegeven vanuit deze regeling:

 • aanleg puppy voetbalveld
 • verbouwing kleedkamers
 • aanpassing sportkantine
 • aanleg padelbaan

Aanvragen

Wat stuurt u op?

 • Een afschrift van de statuten en een actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • De door bestuur of algemene ledenvergadering twee meest recentste goedgekeurde jaarrekeningen van het voorgaande boekjaar en de begroting van het lopende jaar;
 • Een planning van de beoogde activiteiten;
 • Vanuit de begroting een overzicht van werkzaamheden die niet door professionele partijen, maar door de aanvrager worden uitgevoerd (ook wel ‘zelfwerkzaamheid’ genoemd);
 • Indien van toepassing: een bestek met een tekening van het bouwplan;
 • Indien van toepassing: uitsplitsing van de kosten die gemaakt worden voor de aanpassingen gehandicaptenvoorzieningen.

Voorwaarden

 • De aanvrager betaalt zelf minimaal 1/3 deel van de kosten met eigen middelen of met bijdragen van derden. Voor 1/3 deel kan een geldlening worden verstrekt van maximaal 25 jaar. Het is ook mogelijk dat 2/3 deel van de kosten door de organisatie zelf wordt betaald.
 • De voorziening moet in de gemeente Emmen worden gerealiseerd.
Chat met een medewerker