Schoon Belonen

Het programma is gericht op de aanpak van zwerfafval, gericht op educatie, gedragsverandering en bewustwording. Deelnemers adopteren een gebied en/of organiseren jaarlijks een grote opruimactie en krijgen daar een beloning voor.

Meedoen aan Schoon Belonen betekent dat je als sportvereniging of school zwerfafval opruimt in je eigen omgeving. Door opruimacties te organiseren, zorgen maatschappelijke organisaties voor minder zwerfafval en geven ze een goed voorbeeld. Met het afval dat verzamelt wordt, sparen de organisaties voor een collectieve beloning. Denk aan speeltoesten op school of nieuwe ballen voor de sportclub. 

Educatie is een belangrijk onderdeel van Schoon Belonen. Het leert kinderen in schoolgaande leeftijd verantwoordelijk met hun (zwerf)afval om te gaan.

Heeft u interesse om deel te nemen aan het project Schoon Belonen?