Woon- en leefbaarheidsvisies

Hoe zorgen we dat de dorpen levendig, aantrekkelijk en vitaal blijven? Daar hebben inwoners, ondernemers, woningcorporaties en andere organisaties samen met de gemeente over nagedacht. De uitkomsten staan in de woon- en leefbaarheidsvisies.