M&GEZOND!

Wat is M&GEZOND!

M&GEZOND! is een onderdeel van de gemeente Emmen. Ons doel is om inwoners van de gemeente Emmen aan te moedigen / te overtuigen om actief met hun gezondheid aan de slag te gaan. We willen de inwoners aanmoedigen en uitdagen met ideeën te komen die hun woonomgeving, hun wijk en buurt gezonder maakt en om hierin zelf een actieve rol te spelen. Heb jij een plan of een idee dat jouw straat, buurt of wijk gezonder maakt? Heb je hulp nodig om dit plan om te zetten naar een aanvraag, of heeft dit idee een (financieel) duwtje in de rug nodig? Stuur dan een mail of bel 140591 en vraag naar een medewerker van M&GEZOND! Voor het aanvragen van een subsidie voor uw initiatief, vult u het volgende formulier in. 

De Paraplu

Het uitgangspunt van M&GEZOND! is de Positieve Gezondheid van Machteld Huber, waarbij gezondheid meer is dan alleen de afwezigheid van ziekte. Haar definitie van gezondheid is: 
“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.”

Wie zijn wij

Het programmateam bestaat uit medewerkers van de gemeentelijke organisatie én betrokken inwoners uit de gemeente Emmen. Dit team komt regelmatig bij elkaar om zaken die nu spelen te bespreken en voor de verbinding tussen gemeente, inwoners en de (keten)partners in het sociaal domein (de leefwereld en de systeemwereld). 

Speerpunten M&GEZOND! 

1) Een bottom-up werkwijze

M&GEZOND! activeert inwoners uit  dorpen en wijken van onderop, dus vanuit de vraag van inwoners. In het team worden ingediende initiatieven besproken (voor, door en met inwoners) die bijdragen aan de gezondheid en leefbaarheid van inwoners in de gemeente Emmen. Daarnaast sluiten de teamleden op laagdrempelige wijze aan bij bestaande activiteiten en evenementen in de dorpen en wijken. 

2) Inzetten op preventie

M&GEZOND! zet in op voorlichting op plaatsen waar kwetsbare inwoners en/of mogelijke gezondheidsrisico’s zijn. Hierin werken we nauw samen met onder andere buurtsportcoaches, senioren sportcoaches, gebiedscoördinatoren, de huisarts als verbinder, de GGD en het onderwijs. 

3) Versterken en verbeteren van de ketensamenwerking op het gebied van volksgezondheid

M&GEZOND! werkt samen met partners in het (voorliggend) veld. Door deze samenwerking ontstaan mooie projecten die bijdragen aan de gezondheid en het leefplezier van onze inwoners. Voorbeelden zijn: Energiek ik Emmen, Integrale ouderenzorg, Welzijn op Recept, overleg ZODHC (Zuidoost Drentse Huisartsen Coöperatie) en Goede Start.  

Lokale Alliantie Emmen Rookvrij

In de Lokale alliantie Emmen Rookvrij verbinden diverse organisaties zich aan de gezamenlijke ambitie om kinderen zo min mogelijk met roken in aanraking te laten komen. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar een generatie kinderen die opgroeit zonder de schadelijke effecten van tabaksrook. Inmiddels bestaat de alliantie uit 43 enthousiaste organisaties en verenigingen. Wilt u ook aansluiten? Neem dan contact op met Pia Elenbaas van M&GEZOND! via 140591 of p.elenbaas@emmen.nl.


 Logo M&Gezond