Cultuurnota

Kunst en cultuur zijn op meerdere manieren belangrijk voor gemeente Emmen. Zo dragen ze bij aan Emmen als gemeente waar het aantrekkelijk wonen en werken is. Er zijn ook veel leuke kunst en cultuuractiviteiten in de gemeente die de economie stimuleert. Maar kunst en cultuur zijn meer. Het is belangrijk bij de ontwikkeling van talenten, stimulering van de fantasie en het vertellen van een verhaal op unieke en eigen wijze.

Van Goede Grond

Om kunst en cultuur in onze gemeente te stimuleren, hebben we in overleg met culturele organisaties bepaald op welke speerpunten we de komende vier jaar in gaan zetten. Deze speerpunten zijn vastgelegd in de Cultuurnota Van Goede Grond 2018 – 2021. Alle informatie over de cultuurnota, de gehele nota én een samenvatting is te bekijken op www.vangoedegrond.nl.

Subsidie aanvragen buiten de Cultuurnota om?

De gemeente Emmen kent subsidieregelingen voor culturele activiteiten, beeldende kunst en vormgeving, erfgoed en amateurkunst. Meer weten? Neem dan op met onze collega’s van Team Economie – Kunst en Cultuur op telefoonnummer 14 0591.