Vergoeding sporthulpmiddelen

Kom ik in aanmerking voor een vergoeding van een sporthulpmiddel?

Het is belangrijk dat iedere inwoner mee kan doen in de maatschappij. Sporten en bewegen kan ook een vorm van meedoen zijn. Als u hier, vanwege uw beperking, niet toe in staat bent, dan is het mogelijk hiervoor een specifieke aanpassing (in de vorm van een sporthulpmiddel) vergoed te krijgen, waardoor u toch kunt sporten. Voor de lichaamsgebonden sporthulpmiddelen (bijv. protheses en ortheses) kunt u een vergoeding aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Voor de niet-lichaamsgebonden sporthulpmiddelen (bijv. rolstoelen en handbikes) en overige sporthulpmiddelen (bijv. aangepast zadel of zelf schietende hockeystick) kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De voorwaarde is dat u zonder het sporthulpmiddel niet kunt bewegen of sporten. Daarnaast moet u actief deelnemen aan de beweeg- en sportactiviteit (het liefst 1 keer per week). De gemeente heeft volgens de WMO geen verplichting voor vergoedingen voor topsportvoorzieningen. 

Wat is de hoogte van een vergoeding?

Het sporthulpmiddel wordt in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) verstrekt. Dit betekent dat er een bedrag ter beschikking wordt gesteld waarmee u zelf een sporthulpmiddel aan kunt schaffen. Aan de hand van een offerte wordt het PGB vastgesteld. Als onderhoud voor het sporthulpmiddel noodzakelijk is, wordt dit toegevoegd aan het PGB en kunt u het onderhoud zelf uit laten voeren. Als u zelf niet in staat bent om het sporthulpmiddel via een PGB aan te schaffen zal er samen met de gemeente worden gekeken naar een andere oplossing. 

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Ja. U betaalt een eigen bijdrage van €19 per maand zolang u gebruik maakt van een WMO voorziening (zoals een sporthulpmiddel) of totdat deze voorziening is afbetaald. Dit bedrag is voor iedereen gelijk en is niet afhankelijk van uw inkomen of uw vermogen. Mocht u gebruik maken van meerdere WMO voorzieningen (bijv. een sporthulpmiddel en huishoudelijke hulp), dan betaalt u iedere maand maar één keer de eigen bijdrage van €19. 

Word ik eigenaar van het sporthulpmiddel?

Wanneer u een PGB heeft gekregen en het sporthulpmiddel zelf heeft aanschaft, bent en blijft u de eigenaar van het sporthulpmiddel. 

Wat kan ik doen als ik mijn sporthulpmiddel niet of maar gedeeltelijk vergoed krijg?

Komt u na een aanvraag bij de zorgverzekeraar of WMO geld tekort voor de aanschaf van een sporthulpmiddel? Dan kunt u bij Uniek Sporten een extra aanvraag indienen voor de resterende financiering. Zie hiervoor: www.unieksporten.nl/hulpmiddelen/aanvragen of neem contact op met het Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen

Kan ik een sporthulpmiddel achteraf vergoed krijgen?

Nee. Als u al een sporthulpmiddel gekocht heeft, kunt u geen vergoeding meer krijgen.