Aanvragen sporthulpmiddelen

Wilt u sporthulpmiddelen aanvragen? Hieronder staat wat u kunt doen. 

Stap 1. Via de zorgverzekeraar

Voor de lichaamsgebonden sporthulpmiddelen geldt dat de eigen medisch specialistische zorgverlener een indicatie stelt voor een hulpmiddel, dat (mede) voor sport gebruikt wordt. Vraag uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar hierover voor meer informatie. 

Stap 2. Via de gemeente > WMO

Voor alle overige sporthulpmiddelen kunt u een aanvraag doen bij de gemeente in het kader van de WMO. Dit betekent dat u een melding moet doen bij Stichting De Toegang. Zij zullen onderzoeken of u in aanmerking komt voor een sporthulpmiddel en hier een verslag van schrijven. Het verslag van het onderzoek vormt de aanvraag voor de gemeente. De gemeente zal beoordelen of u in aanmerking komt voor een sporthulpmiddel en zal bij toekenning budget verstrekken zodat u het sporthulpmiddel zelf aan kunt schaffen. Als u zelf niet in staat bent om het sporthulpmiddel via een PGB aan te schaffen zal er samen met de gemeente worden gekeken naar een oplossing.

Stap 3. Bezwaar en beroep?

Het kan zijn dat uw aanvraag wordt afgewezen. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente is het mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen. 

Wat kan ik doen als ik mijn sporthulpmiddel niet meer gebruik?

Als u het sporthulpmiddel, dat uw eigendom is, niet meer gebruikt, neem dan contact op met het Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen. Misschien is het door anderen te gebruiken en kan het tijdelijk uitgeleend worden. 

Waar kan ik zelf sportmogelijkheden vinden in de omgeving?

Op de website www.unieksporten.nl kunt u zoeken naar sport– en beweegmogelijkheden in de regio. Of neemt contact op met het Regionaal Informatiepunt Sporthulpmiddelen.