Wie mag stemmen, stemlokalen en data

Of u mag stemmen hangt af van een aantal voorwaarden. Woont u in Erica of Zwartemeer? Dan kunt u ook stemmen voor de dorpsraad. Daarvoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Ook moet u op 4 februari 2019 ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP) op een adres in de plaats Zwartemeer of Erica.  

Wanneer kan ik stemmen?

Op woensdag 20 maart kunt u tussen 07.30 en 21.00 uur uw stem uitbrengen in een van de stemlokalen in de gemeente Emmen. 

Waar kan ik stemmen?

Met uw stempas beslist u zelf bij welk stemlokaal binnen de gemeente Emmen u stemt voor de Provinciale Staten. Op de achterkant van uw stempas vindt u een adres van een stembureau bij u in de buurt. Op  de achterkant van de kandidatenlijst staan alle stemlocaties. Houd u daarmee rekening met het volgende. Ten opzichte van de vorige verkiezingen zijn er een paar wijzigingen in het aantal stembureaus en sommige locaties. Bekijk hier alle stembureaus in de gemeente Emmen

Voor de verkiezingen van het waterschap is dat anders. U kunt daarvoor alleen stemmen op een stembureau dat binnen het gebied van het betreffende waterschap ligt. Op de achterkant van de kandidatenlijst staat bij elk stembureau vermeld voor welk waterschap u daar kunt stemmen. Wanneer u mag stemmen voor de Dorpsraden Erica en Zwartemeer kan dit alleen in de stembureaus in het gebied van de betreffende dorpsraad.

Hoe stem ik?

U gaat naar een stemlokaal. In het stemhokje, kunt u rustig uw stem uitbrengen. Stemmen gaat met een papieren stembiljet en een rood potlood.