Wie mag stemmen, stemlokalen en data

Of u mag stemmen hangt af van een aantal voorwaarden

Wanneer kan ik stemmen?

Op donderdag 23 mei kunt u tussen 07.30 en 21.00 uur uw stem uitbrengen in een van de stemlokalen in de gemeente Emmen.  

Waar kan ik stemmen?

Met uw stempas beslist u zelf bij welk stemlokaal binnen de gemeente Emmen u stemt voor het Europees Parlement. Op de voorkant van uw stempas vindt u een adres van een stembureau bij u in de buurt. Op de achterkant van de kandidatenlijst staan alle stemlocaties. Bekijk hieronder alle stembureaus in de gemeente Emmen

Hoe stem ik?

U gaat naar een stemlokaal. In het stemhokje, kunt u rustig uw stem uitbrengen. Stemmen gaat met een papieren stembiljet en een rood potlood.