Landschap met water en bomen

Wat vindt u belangrijk voor uw leefomgeving?

27 februari 2024
Algemeen nieuws

Binnen de gemeente Emmen zijn we bezig met het opstellen van een integraal Beleidsplan Openbare Ruimte, afgekort iBOR. In dit beleidsplan staan de kwaliteitseisen en spelregels hoe we in de toekomst om willen gaan met onze openbare ruimte. Voor dit beleidsplan hebben medewerkers hun ideeën aangeleverd over hoe zij denken dat we om moeten gaan met (het onderhouden van) deze nieuwe leefomgeving. Wij zijn ook erg benieuwd naar uw ideeën, verbeteringen en meningen. Denkt u ook mee? Kom naar de informatiemarkt op 13 maart of geef uw ideeën door via een online vragenlijstexterne-link-icoon.

Waarom hebben we een iBOR nodig? 

De openbare ruimte is onze leefomgeving en die is heel belangrijk. Het iBOR helpt om deze leefomgeving goed te houden, voor nu en in de toekomst. In het iBOR hebben we de leefomgeving uitgewerkt in herkenbare gebieden en plekken. Door kwaliteitseisen en richtlijnen op te stellen, geven we een duidelijke richting aan hoe we willen dat de leefomgeving er in de toekomst uitziet. En hoe we deze zo goed mogelijk kunnen onderhouden.

Denk mee tijdens de informatiemarkt

Heeft u ook een idee hoe we de omgeving in uw buurt zo goed mogelijk kunnen maken voor de toekomst? Kom dan langs tijdens onze informatiemarkt over de openbare ruimte en dit beleidsplan. Hier kunt u ook voorbeelden en kaarten zien. De informatiemarkt is op woensdag 13 maart van 13.00 tot 16.30 uur in het gemeentehuis. Wethouder Jan Bos doet om 13.15 uur een speciale aftrap. U kunt zich aanmelden voor de informatiemarkt via gemeente@emmen.nl.

Chat met een medewerker