Waarnemend Gemeentesecretaris Rolf Sloots

Telefoon: 
0591-685502

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar. Behalve algemeen directeur van de ambtelijke organisatie, is hij ook de eerste adviseur van het college van Burgemeester en Wethouders. Hij woont daarom de collegevergaderingen bij.