Vorming nieuw college

3 mei 2022

Coalitieakkoord 2022-2026: Vooruit en betrokken

Vooruit en betrokken is de titel van het coalitieakkoord tussen de partijen Wakker Emmen en Partij van de Arbeid. Zij vormen de komende vier jaar de coalitie in de gemeente Emmen. In het coalitieakkoord zijn vier hoofdthema’s benoemd waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden. Op dinsdag 3 mei presenteerden de partijen het nieuwe akkoord. Bent u benieuwd wat in grote lijnen de plannen voor de komende vier jaar zijn? Lees hier het PDFcoalitieakkoord.

Beoogd wethouders

René van der Weide, Jisse Otter, Dewy Leal en Pascal Schrik van Wakker Emmen (WE) en Raymond Wanders en Guido Rink van de Partij van de Arbeid (PvdA) zijn de beoogd wethouders. Maandag 9 mei wordt het nieuwe college geïnstalleerd door de gemeenteraad. U kunt de installatie ook online volgen op www.gemeenteraademmen.nl

Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen

De nieuwe portefeuilleverdeling ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • René van der Weide (WE): ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, leefbaarheid 
  • Jisse Otter (WE): financiën, wonen, handhaving, organisatie
  • Dewy Leal (WE): jeugd, onderwijs, welzijn,  cultuur
  • Pascal Schrik (WE): milieu en duurzaamheid, sport, recreatie en toerisme
  • Raymond Wanders (PvdA): werk, inkomen, gezondheid
  • Guido Rink (PvdA): economie, Wet maatschappelijke ondersteuning, emancipatie

29 april 2022

Wakker Emmen en PvdA hebben overeenstemming bereikt

De partijen Wakker Emmen en Partij van de Arbeid hebben overeenstemming bereikt over het concept-coalitieakkoord. Zij gaan de komende vier jaar de coalitie vormen en de wethouders leveren voor het nieuwe college. De beoogd wethouders zijn René van der Weide, Jisse Otter, Dewy Leal en Pascal Schrik van Wakker Emmen en Raymond Wanders en Guido Rink van de PvdA.

Hoe gaat het verder?
De komende dagen wordt het coalitieakkoord besproken binnen de twee partijen. Hierin staan afspraken opgeschreven. Die gaan over thema’s waar de partijen de komende vier jaar aan willen werken. Op dinsdag 3 mei is de presentatie van het coalitieakkoord. Zoals het nu lijkt, wordt het nieuwe college op maandag 9 mei geïnstalleerd. 

 

11 april 2022

Oud-wethouder Jan Bos wordt formateur

Jan Bos is gevraagd als formateur voor het vormen van een coalitie in Emmen met de partijen Wakker Emmen en Partij van de Arbeid (PvdA). Vanaf deze week gaan de twee partijen onder leiding van de formateur in gesprek over de samenstelling van het college, de portefeuilleverdeling en de inhoud van het bestuursakkoord. Jan Bos was van 2014 tot 2018 wethouder in de gemeente Emmen namens de partij Wakker Emmen. 
 

8 april 2022

Informatierapport

Vorige week heeft informateur Jisse Otter met alle partijen gesproken. Zij hebben hun mening gegeven over de verkiezingsuitslag en welke thema’s zij belangrijk vinden voor het bestuursakkoord. Ook is gesproken over de vorming van een nieuw college en wie er bereid is hieraan deel te nemen. Tot slot gingen de gesprekken ook over de werkwijze van de nieuwe gemeenteraad. De uitkomsten van deze gesprekken zijn samengevat in het informatierapport. Deze is vandaag gepresenteerd en besproken met de raadspartijen. 

Een groot deel van de partijen geeft aan dat het meest voor de hand ligt om een coalitie van Wakker Emmen en PvdA als eerste te verkennen. Daarnaast vinden alle partijen dat Wakker Emmen als grootste partij het voortouw moet nemen in de collegevorming en een formateur moet aanwijzen. Als hoofdthema’s voor het nieuwe bestuursakkoord worden door de partijen genoemd: wonen, regionale economische ontwikkeling, leefbaarheid en duurzaamheid en energietransitie. 

Hier leest u het volledigePDFinformatierapport.

 

6 april 2022

Gesprekken met alle raadspartijen

Na de verkiezingen heeft René van der Weide van Wakker Emmen de lijsttrekkers van alle partijen in de gemeenteraad uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) is benoemd tot informateur. Hij heeft op 30 maart met alle partijen gesproken over de vorming van een nieuw college. De uitkomsten van al deze gesprekken zijn verwerkt in een informatierapport. Deze wordt op vrijdag 8 april gepresenteerd en met de partijen besproken tijdens een openbare vergadering. Deze vergadering is om 16.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. De vergadering wordt niet online uitgezonden.