Verplaatsingsubsidie

De verplaatsingsubsidie is een bijdrage voor winkeliers die vanuit een transformatiegebied, het menggebied Westerstraat of een solitaire winkellocatie verhuizen naar het kernwinkelgebied als tegemoetkoming in kosten bij verhuizing, zoals:

  • Verbouwingskosten nieuwe locatie
  • Verhuiskosten en kosten herinrichting
  • Aanloop- en stagnatieschade
  • Reclame en berichtgeving van verhuizing

Bijdrage en meer informatie

De bijdrage vanuit de verplaatsingsubsidie is € 150,- per m2 (tot 125m2 verhuurbaar vloeroppervlak) van de te verplaatsen winkel met een minimum van € 18.750,-. Voor meer informatie over de centrumvisie en de subsidiemogelijkheden kunt u contact opnemen met Peter van der Knaap via 14 0591. 

Aanvragen 

U kunt de subsidie aanvragen het PDFFormulier verplaatsingsubsidie. Kunt u dit formulier niet gebruiken, neem dan contact met ons op.