De inhoud: creatief park

Wat gaat er de komende jaren in het park gebeuren? Het college heeft eind 2016 een besluit genomen over het toekomstig gebruik van het gebied. Het wordt een creatief park waar steeds wat nieuws te beleven is. Een creatieve broedplaats rond kunst, cultuur en innovatie waar ervaren, ontmoeten en meedoen centraal staat. Zowel kleine als grote initiatieven kunnen hier een plekje krijgen. Er worden professionele en inspirerende ruimtes ingericht om allerlei creatieve ontwikkelingen mogelijk te maken. Op deze manier ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor creatieve ideeën van bedrijfsleven, onderwijs, particulieren en instanties uit Emmen en daarbuiten. Voor ‘maak en doe-plekken’, voor showcases van techniek of tijdelijke exposities door musea uit het land. 

Spelregels

Bij deze toekomstplannen houden we rekening met de spelregels die in 2016 in het inspiratie- en ontwikkelkader zijn vastgelegd. En met het concept van het creatieve park. Duurzaamheid en het behoud van de parkachtige omgeving zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Verder geldt:

  • De savanne en het olifantenverblijf worden een stadspark
  • Het terrein wordt goed verbonden met de omgeving
  • Aan de randen van het park kunnen nieuwe gebouwen worden ontwikkeld als deze passen binnen het kwaliteitsboek  en het inspiratie- en ontwikkelkader. Daarnaast geldt dat elke nieuwe ontwikkeling een bijdrage moet leveren aan het concept voor het creatieve park
  • De gemeente stelt een kwaliteitsteam in dat alle bouwplannen beoordeelt aan de hand van het kwaliteitsboek
  • De gemeente stelt een parkregisseur in die adviseert of een idee genoeg bijdraagt aan het concept voor het creatieve park.

Meer weten?