Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

wedding iconVerklaring geen schijnhuwelijk

Bent u getrouwd in het buitenland? Registreer uw huwelijk bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Beschrijving

Hebt u of uw partner de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie? En wilt u in Nederland een huwelijk of partnerschap sluiten? Dan moet u verklaren dat u dit niet doet om een verblijfvergunning te krijgen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft in sommige gevallen de verklaring nodig om te kunnen beoordelen:

  • of uw voorgenomen huwelijk kan worden voltrokken;
  • of uw huwelijk, dat niet in Nederland is gesloten, in de Basis Registratie Personen (BRP) kan worden ingeschreven.

Aanvragen

In sommige gevallen kan er een vermoeden bestaan van een schijnhuwelijk. In dat geval wordt onderzocht of uw voorgenomen huwelijk in Nederland kan worden voltrokken. Tevens kan er twijfel bestaan over het huwelijk dat in het buitenland is gesloten. Voordat dit huwelijk wordt ingeschreven in de BRP wordt onderzocht of er geen sprake is van een schijnhuwelijk. Het kan zijn dat u de verklaring 'schijnhuwelijk' in moet vullen.

In dit geval levert u het volgende aan:

  • Uw paspoort of verblijfsdocument en, indien mogelijk, het paspoort van uw partner (als de partner niet in Nederland is, dan van deze persoon een kopie van een paspoort);
  • Bewijsstukken van uw huwelijk(en). Dit geldt alleen als het gaat om inschrijving van één of meer huwelijken gesloten in het buitenland. De stukken uit het buitenland moeten eventueel gelegaliseerd zijn, zie hiervoor Nederland wereldwijd.

Wet en regelgeving

Meer informatie

Chat met een medewerker