Verkiezingen in coronatijd

De gemeente Emmen is sinds september druk bezig met de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing. Het vergt meer voorbereiding dan andere jaren. 

Drie dingen zijn namelijk nieuw:

  • We moeten ervoor zorgen dat inwoners coronaproof kunnen stemmen
  • We hebben voor het eerst te maken met briefstemmen
  • Op maandag en dinsdag kan er ook al gestemd worden door kwetsbaren en ouderen  

Zo spreiden we het aantal mensen dat naar een stembureau gaat en beschermen we kwetsbare inwoners. Dit zijn trouwens landelijke regels: iedere gemeente moet dit regelen.

Coronamaatregelen

We houden rekening met de coronamaatregelen in alle stembureaus. Alle inmiddels gebruikelijke maatregelen als voldoende afstand, kuchschermen, desinfectie, ventilatie enz. gaan we toepassen. Bovendien is er straks bij ieder stembureau een extra persoon aanwezig, die toeziet op het naleven van de coronamaatregelen. 

Stembureaus

We hebben evenveel locaties als gewoonlijk (64). Het zijn niet dezelfde locaties, omdat niet iedere locatie geschikt is vanwege corona. Bijvoorbeeld omdat de locatie te klein is om afstand te kunnen houden. En we kiezen er ook voor om scholen en verzorgingscentra te ontzien. In deze centra wonen over het algemeen kwetsbare ouderen. We hebben 25 vervangende locaties. Deze zijn altijd in de buurt, zodat inwoners dichtbij huis kunnen stemmen. Op de stempas, die u uiterlijk 3 maart ontvangt, staat altijd de dichtstbijzijnde locatie aangegeven.

Briefstemmen en eerder stemmen

Nieuw is het briefstemmen en het vervroegd stemmen op maandag en dinsdag. 
Er kan op maandag en dinsdag op 10 locaties verspreid over de gemeente worden gestemd. Alle 70+ers krijgen de mogelijkheid om per brief hun stem uit te brengen. Zij kunnen dit via de post doen of hun brief in een speciale bus in het gemeentehuis doen. 

Extra vrijwilligers

We hebben altijd al een grote groep trouwe vrijwilligers die als lid van het stembureau of als teller actief zijn. Omdat we nu met extra werkzaamheden en meerdere dagen zitten, hebben we extra mensen nodig. Ook kunnen of willen sommige mensen niet vanwege hun leeftijd of kwetsbare gezondheid. We hebben veel spontane aanmeldingen gekregen en ook op onze oproep voor hulp, zijn veel reacties gekomen. We hebben nu ongeveer 1.000 vrijwilligers beschikbaar. We denken er 800 nodig te hebben, dus een aantal komt op de reservelijst. Zo hebben we altijd mensen achter de hand bij uitval of als er nog iets extra’s opgepakt moet worden. We zijn nu bezig om de mensen in te delen. Binnenkort krijgen de stembureauleden de benoemingsbrief thuis gestuurd.

Kortom: het is dit jaar helemaal een flinke klus om dit goed te organiseren. Maar we liggen goed op schema en zijn blij met de vele aanmeldingen van vrijwilligers.