Stembureauleden

Op dit moment hebben wij voldoende stembureauleden en tellers. U kunt zich uiteraard nog steeds aanmelden. Vul dan het aanmeldformulier in. U komt dan op de reservelijst. 

Wat verwachten wij van onze stembureauleden?

 • U kunt werken onder druk
 • U werkt nauwkeurig
 • U kunt goed samenwerken
 • U bent behulpzaam en klantvriendelijk
 • U bent de gehele verkiezingsdag beschikbaar en goed bereikbaar
 • U bent na een lange dag nog tot in de kleine uurtjes scherp en oplettend

Wat zijn de taken op het stembureau?

Wij benoemen per stembureau vier leden en een voorzitter. Zij hebben verschillende taken:

De voorzitter (vergoeding € 195,00 & € 30 e-learning)

 • neemt van te voren contact op met het stembureau (voor alarm etc.);
 • haalt vanaf 06.00 uur de stemmaterialen op (legitimatie verplicht); 
 • zorgt voor het openen en inrichten van het stembureau;
 • zorgt voor de planning, taakverdeling en pauzes;
 • onderhoudt contact met het team Verkiezingen;
 • handhaaft de orde op het stembureau;
 • ziet toe op een correct verloop van het verkiezingsproces;

is verantwoordelijk voor: 

 • het tellen van de stemmen;
 • het invullen van het proces-verbaal; 
 • het doorgeven van een voorlopige uitslag aan de gemeente Emmen;
 • het verpakken en verzegelen van de stembescheiden;
 • het overdragen van het proces-verbaal aan de gemeente Emmen;
 • het netjes achterlaten van het stembureau.

Het stembureaulid (vergoeding € 125,00 & € 30 voor e-learning):

 • richt het stemlokaal in;
 • controleert de stempassen en geeft de kiezers hun stembiljet;
 • houdt toezicht op het stemproces in de stemhokjes;
 • houdt toezicht op de stembus; 
 • telt de stemmen na 21.00 uur, samen met de tellers; 
 • verpakt en verzegelt de stembescheiden;
 • ruimt ’s avonds het stembureau op.

De teller (vergoeding € 40,00 & € 30 voor e-learning):

Wij benoemen ook een aantal tellers. Het aantal verschilt per stembureau. Tellers moeten om 20.30 uur op het stembureau aanwezig zijn. De taak van de teller is om samen met de andere leden de stemmen te tellen.

Waarom moet u de e-learning doen?

Om u goed op uw taak voor te bereiden bent u verplicht een instructie te volgen. Dat geldt voor alle stembureauleden, ook de tellers. Hiervoor hebben wij een e-learning gemaakt. Die kunt u thuis volgen op een tijdstip dat voor u het beste uitkomt. 

U moet de e-learning helemaal volgen en afsluiten met een toets. Heeft u 80% van de vragen goed, dan bent u geslaagd. Is het niet gelukt? Probeer het dan rustig nog een keer. De gemeente krijgt automatisch bericht van uw resultaat. Wij controleren via het systeem of u de toets hebt gedaan en of u geslaagd bent. Zonodig nemen wij contact met u op.

Proces-verbaal

Alle leden van het stembureau vullen hun naam en handtekening in op het proces-verbaal. Het proces-verbaal wordt gepubliceerd. Het blad waarop uw handtekening staat wordt uit het proces-verbaal gehaald en niet gepubliceerd. Uw naam staat ook in het proces-verbaal. Het blad waarop uw naam staat moet wel worden gepubliceerd. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit bij ons aangeven.

Stemlocaties

Het organiseren van de verkiezingen in coronatijd gaat anders dan in ‘normale’ tijden. Niet alle plaatsen waar u kunt stemmen (stemlocaties) voldoen aan de corona-eisen, daarom zoeken wij naar geschikte stemlocaties. Het is mogelijk dat u in 2021 niet kunt stemmen op de plek waar u al jaren stemt, maar ergens anders bij u in de buurt. Wij kijken bijvoorbeeld of er genoeg ruimte is om anderhalve meter afstand te kunnen houden. Ook plaatsen we kuchschermen en maken we de stempotloden en de stemhokjes regelmatig schoon.

Risicogroepen

Dit jaar zijn er extra mogelijkheden voor risicogroepen.
• Inwoners van 70 jaar en ouder kunnen stemmen per brief (briefstemmen).
• Risicogroepen (kwetsbaren en ouderen) kunnen stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021.
Nu een aantal stemlocaties op meerdere dagen geopend is en veel stembureauleden tot de risicogroep behoren, zetten wij extra stembureauleden in.