Openbare kennisgeving openingstijden stembureaus en tellen

Openbare kennisgeving Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De burgemeester van de gemeente Emmen maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het tellen van de stemmen van het vervroegd stemmen plaatsvindt op woensdag 17 maart vanaf 09.00 uur op het gemeentehuis. Het adres is Raadhuisplein 1 te Emmen. In de hal van het gemeentehuis staat aangegeven op welke locatie binnen het gemeentehuis welk stembureau geteld wordt.
Het tellen van de stemmen is openbaar. De uitslag van de stemming wordt op woensdag 17 maart na 21.00 uur bekend gemaakt. 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de medewerkers van Team Verkiezingen, te bereiken via telefoonnummer 14 0591 of per mail gemeente@emmen.nl 

Emmen, februari 2021 

De burgemeester

H.F. van Oosterhout