Aanwijsbesluit briefstembureaus TK 2021

Aanwijsbesluit briefstembureaus voor de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Emmen maakt bekend, dat voor de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 17 maart 2021 in onderstaande lokaliteiten een briefstembureau is gevestigd. 

Briefstembureau 1 is geopend voor vooropening op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021 en voor telling op woensdag 17 maart 2021.

Briefstembureau 2 is geopend voor vooropening en telling op woensdag 17 maart 2021.

Naam stembureau Adres stembureau
Briefstembureau 1 Gemeentehuis Raadhuisplein 1, Emmen
Briefstembureau 2 Gemeentehuis Raadhuisplein 1, Emmen

               
                    
Let op: Op deze locaties kan niet fysiek gestemd worden. Deze locaties zijn enkel benoemd voor de vooropening van de briefstembescheiden en het tellen van de uitgebrachte briefstemmen. De briefstem kan per post worden opgestuurd of ingeleverd bij het afgiftepunt.

Aldus vastgesteld,

Emmen, 18 februari 2021

Namens burgemeester en wethouders van Emmen,
de burgemeester

H.F. van Oosterhout