Openbare kennisgeving volmacht en kiezerspas

In onderstaande openbare kennisgeving leest u hoe de procedure is bij het stemmen bij volmacht en het stemmen met een kiezerspas.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Emmen maakt bekend dat bij de komende Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 een kiezer bij volmacht mag stemmen. De schriftelijke volmacht moet worden aangevraagd in de gemeente waar een kiezer op 1 februari 2021 staat geregistreerd.

Machtiging door schriftelijk volmachtbewijs

 1. Een kiezer kan iemand die in een andere gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. Een aanvraag hiervoor kan via deze website of met een speciaal aanvraagformulier worden gedaan.
 3. Een digitale of schriftelijke aanvraag om bij volmacht te stemmen moet uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente Emmen.
 4. Een kiezer die een kiezerspas heeft kan geen schriftelijke volmacht aanvragen.
 5. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd.
 6. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs op zijn/haar adres.
 7. Een volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.
 8. De gemachtigde mag niet meer dan drie volmachten aannemen en brengt de volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.

Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 1. Een kiezer kan een ander die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De achterkant van de stempas of kiezerspas moet worden ingevuld en voorzien van een handtekening van zowel de kiezer als de gemachtigde. 
 3. De kiezer geeft de stempas of kiezerspas aan de gemachtigde. Dit is het volmachtbewijs.
 4. De kiezer geeft ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde. Deze kopie moet getoond worden aan de voorzitter van het stembureau wanneer de gemachtigde het volmachtbewijs overhandigt. 
 5. Tot en met de verkiezingsdag kan de stempas of kiezerspas worden omgezet in een volmachtbewijs en overgedragen worden aan een gemachtigde.
 6. De verleende volmacht kan tot het uitbrengen van een stem door de volmachtgever worden ingetrokken.
 7. De gemachtigde mag niet meer dan drie volmachten aannemen en brengt de volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem.

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Emmen maakt bekend dat het bij de komende Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente binnen Nederland. De kiezerspas moet worden aangevraagd in de gemeente waar een kiezer op 1 februari 2021 staat geregistreerd.

Digitale aanvraag kiezerspas

 1. Een kiezer kan via deze website digitaal een kiezerspas aanvragen. Hiervoor is inloggen met DigiD noodzakelijk.
 2. Een digitale aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente Emmen.
 3. Een kiezer die een kiezerspas heeft, kan geen schriftelijke volmacht meer aanvragen.
 4. Een kiezer voor wie al een schriftelijk volmachtbewijs is afgegeven, kan geen kiezerspas aanvragen.
 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer een kiezerspas per post.
 6. Een kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.

Mondelinge aanvraag kiezerspas

 1. Tot uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur kan een kiezer zich melden bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis om een kiezerspas aan te vragen.
 2. Wanneer al een stempas is ontvangen moet deze bij de aanvraag ingeleverd worden.
 3. Een kiezer die een kiezerspas heeft, kan geen schriftelijke volmacht meer aanvragen.
 4. Een kiezer voor wie al een schriftelijk volmachtbewijs is afgegeven, kan geen kiezerspas aanvragen.
 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer direct een kiezerspas.
 6. Een kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.