Verkiezingen voor het Europees Parlement

Op donderdag 23 mei kunt u kiezen voor het Europees Parlement. U ontvangt daar uiterlijk 9 mei een stempas voor. Stemmen doet u in een stembureau in de gemeente Emmen. De peildatum is 9 april 2019. Waar u op die datum staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u mag stemmen. De stempassen krijgt u op dit adres thuisgestuurd. Bent u rond deze datum verhuisd? Houd dan goed in de gaten of u de stempas wel op uw nieuwe adres ontvangt! Door het verwerken van de verhuizing kan het zijn dat wij de stempas nog naar uw oude adres sturen. Heeft u op 9 mei nog geen stempas ontvangen? Vraag dan een vervangende stempas aan. De kandidatenlijst ontvangt u uiterlijk 20 mei. Meer informatie over de Europese Verkiezingen vindt u in de PDFVerkiezingskrant Europa in gewone taal.