Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen

Verandering in bijstandsuitkering

Als u te weinig geld heeft om van te leven, krijgt u misschien een bijstandsuitkering. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot een minimaal bedrag. U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl.

Beschrijving

U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u tijdelijk, totdat u weer genoeg inkomen heeft. 

Sollicitatieplicht en ontheffing 

U moet solliciteren als u een bijstandsuitkering krijgt. Ook naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring. U kunt een ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar. Met een ontheffing hoeft u tijdelijk geen werk te zoeken. U moet dan wel een opleiding volgen. Neem contact op met de gemeente als u een eventule ontheffing zou willen aanvragen. 

Aanvragen

Zo vraagt u een bijstandsuitkering aan: 

 • U gaat naar de website van UWV, Werk.nl . Hiervoor heeft u DigiD nodig.
  • Daar gaat u zich inschrijven als werkzoekende. UWV geeft aan welke documenten u nodig heeft.
  • Daarna vraagt u de bijstand aan. UWV geeft aan welke documenten u nodig heeft.
 • Nadat u uw uitkering heeft aangevraagd, krijgt u een brief. Daarin informeren wij u over het traject dat u gaat volgen bij Menso. Kijk voor meer informatie op de website van Menso Emmen
 • Bent u ouder dan 27 jaar, dan ontvangt u een uitnodiging van Menso voor een startbijeenkomst. Samen met andere werkzoekenden legt Menso uit wat het traject inhoudt en hoe Menso u zal ondersteunen.
 • Vervolgens heeft u een persoonlijk gesprek met een werk- en scholingscoach van Menso. Deze coach zal u tijdens het gehele traject naar werk begeleiden.
 • De gemeente heeft intussen de aanvraag voor uw bijstandsuitkering van het UWV ontvangen. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.

Jonger dan 27 jaar?
Bent u tussen de 18 en 27 jaar oud? Als jongere tussen de 18 en 27 bent u eerst verplicht om in een periode van 4 weken actief op zoek te gaan naar school of werk en de ondernomen stappen bij te houden. Na deze 4 weken wordt uw bijstandsaanvraag bij de gemeente definitief en krijgt u een gesprek bij Menso met de werk- en scholingscoach. U maakt samen met Menso een ‘Plan van Aanpak’ met duidelijke stappen naar het vinden van werk. Voor mensen ouder dan 27 jaar wordt geen ‘Plan van Aanpak’ gemaakt.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn: 

 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft niet genoeg geld voor levensonderhoud.
 • U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering.
 • U kunt laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan lezen, schrijven en begrijpen.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.  

Kijkt u op de website van Rijksoverheid welke verplichtingen u heeft als u een bijstandsuitkering ontvangt

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als dit langer duurt dan 4 weken ontvangt u een voorschot. De gemeente betaalt aan u het voorschot binnen 4 weken na uw aanvraag van een bijstandsuitkering. 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

U kunt diverse zaken regelen met Mijn Uitkering.

Nadat u bent ingelogd met DigiD kunt u:

 • bekijken welke gegevens van u bekend zijn bij Sociale Zaken
 • de betalingsoverzichten van uw uitkering bekijken en printen
 • uw jaaropgaven bekijken en printen

Ook kunt u de volgende gegevens digitaal aan ons doorgeven:

 • een ander telefoonnummer
 • een ander emailadres
 • uw vakantie
 • als u tijdelijk ergens anders woont

Meer informatie 

Formulieren

Meer informatie