Landschap met water en bomen

Verandering in betaling energietoeslag 2023

31 januari 2023
Algemeen nieuws

In november vorig jaar maakten wij bekend dat inwoners met een minimuminkomen ook in 2023 de energietoeslag van 1.300 euro ontvangen. Dit is helaas niet mogelijk. Iedereen die recht heeft op energietoeslag krijgt alvast 500 euro. 

Voor de betaling van de energietoeslag is een verandering van de wet nodig. Deze verandering komt in de zomer van 2023. De landelijke overheid heeft kort geleden bekend gemaakt dat gemeenten de energietoeslag pas na deze verandering van de wet mogen uitbetalen. Gemeenten moeten zich aan de wetten van de landelijke overheid houden. Wel mogen gemeenten 500 euro vooruit betalen. Wij doen dit ook. Zodra er rond de zomer duidelijkheid is over de totale hoogte van de energietoeslag, betalen wij u het overgebleven deel. 

Automatische betaling voor inwoners met een minimuminkomen

Inwoners met een minimuminkomen ontvangen het voorschot van de energietoeslag van 500 euro automatisch. Dit zijn inwoners die algemene bijstand, IOAW of bijzondere bijstand ontvangen van de gemeente en geen kostendelers zijn. Ook gaat het om inwoners die gebruik maken van gemeentelijke minimaregelingen of een aanvulling op hun AOW ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank. Al deze inwoners krijgen het eerste deel van 500 euro voor 1 maart automatisch op hun rekening.

Aanvragen

Heeft u in één van de maanden januari, februari of maart een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm en ontvangt u de energietoeslag niet automatisch? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen via emmen.nl/energietoeslag.

Hulp bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Er zijn regelingen die u helpen rond te komen: de minimaregelingen. Voor meer informatie kunt u kijken op emmen.nl/minimaregelingen of bellen met 14 0591. 
Inwoners die moeilijk rond kunnen komen omdat de energierekening erg hoog is, kunnen misschien een aanvraag indienen voor het tijdelijke noodfonds energiekosten. Voor meer informatie kunt u kijken op emmen.nl/noodfonds of bellen met 14 0591.
 

Chat met een medewerker