living-household iconVeenschapswijk

In Erica zijn op dit moment geen vrije gemeentelijke woningbouwkavels, maar er is wel veel vraag naar. Daarom onderzoekt de gemeente Emmen of de Veenschapswijk geschikt is voor woningbouw. In de afbeelding is de locatie waar het om gaat met rood aangegeven.

Normaal voert de gemeente zelf een onderzoek uit. Omdat er nu ook kavels beschikbaar zijn voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gelden er andere regels. Een CPO houdt in dat meerdere particuliere bewoners een stuk grond kopen om daar samen woningen op te bouwen.

Goedkoper bouwen

Een CPO heeft veel voordelen. Door samen te bouwen, kan de bouw van de woningen goedkoper worden. Daarnaast kunnen deelnemers uit de CPO kennis delen en afspraken maken, bijvoorbeeld over een gezamenlijke manier van verwarmen. En deelnemers uit de CPO weten direct wie hun buren zijn.

Aanmelden

Op dit moment is er nog geen stedenbouwkundig plan voor dit gebied. Er is ook nog niet duidelijk hoeveel kavels er komen. Het plan wordt deels geschikt gemaakt voor CPO, de CPO kan dan meedenken over de plannen. Er kunnen ook meerdere CPO's zijn in dit gebied. Bent u geïnteresseerd? Neem dan voor 10 november contact op. Bent u geïnteresseerd als CPO geef dan onderstaande aan bij de melding:

  • Hoe groot de groep is die gezamenlijk wil bouwen (er hoeft nog geen sprake te zijn van een officiële CPO)
  • De leden van de CPO moeten inzicht hebben in hun beschikbare gelden en haalbaarheidsonderzoek inleveren. Indien het financiële haalbaarheidsonderzoek niet mogelijk is binnen deze 6 weken, kan dit in overleg later worden gestuurd.
  • Een CPO heeft tenminste 4 deelnemers, waardoor even zoveel woningen gebouwd worden.

Loting

Na de inschrijvingsperiode worden de CPO’s beoordeeld op haalbaarheid: hoe groot is de kans dat dit plan slaagt? Daarna wordt bepaald welke CPO of CPO’s verder met ons gaan met de ontwikkeling van de woningbouwlocatie. Als geen ruimte is voor alle CPO’s die zich hebben aangemeld, wordt via een loting bepaald wie er mee kan doen. Een deel van het gebied is beschikbaar voor CPO’s, het overige deel geeft de gemeente Emmen zelf uit voor individuele verkoop.

Procedure

Als de CPO of CPO’s zijn gekozen, starten de voorbereidingen. Er wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld, waarbij de input van CPO of CPO’s meegenomen wordt. Daarna vinden verschillende onderzoeken plaats om te bepalen of de locatie inderdaad geschikt is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bodemonderzoek, archeologie en flora en fauna. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door de gemeente. Levert het onderzoek geen bijzonderheden op, dan wordt een overeenkomst gesloten met de CPO om de grond in optie te verkrijgen. Vervolgens start de procedure om wonen op deze plek mogelijk te maken. Daarna is de definitieve verkoop van de grond.

Het is vooraf moeilijk in te schatten hoe lang het traject precies duurt. Dit hangt onder andere af van de uitkomsten van verschillende onderzoeken. Bouwen in een CPO duurt lang. Het duurt minimaal gemiddeld 1,5 tot 2 jaar voordat er gebouwd kan worden. 

Chat met een medewerker